home

Wie & wat in West

Wijkcentrum de Korf

Wijkvereniging

Wijkwerkplaats

Wijkvisie

Wijknieuws Steenwijk-West

koffie west

Kopje Koffie West – elkaar ontmoeten in de wijk

Elke WOENSDAGOCHTEND VAN 10:00 tot 12:00 (behalve tijdens schoolvakanties) kun je een kopje koffie komen drinken met Wijkagent Geert Kremer en Noor Koops (Bewonersconsulent Woonconcept), Frans ten Veen (Wijkkracht) en Paula Bierma (Coördinator Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland). Voor vragen over huurwoning, woonoverlast, handhaving, brandveiligheid en (mantel)zorg. Ook zal de Adviseur Risicobeheersing van Brandweer IJsselland, William van Nieuwenhuijsen, regelmatig […]

steenwijkerlandlogo

Melden gevaarlijke situaties en beschadigingen gemeentelijk eigendom

Een goede leefomgeving is belangrijk. Voorzieningen in de kernen en wijken, kwaliteit van de woonomgeving, sociale samenhang en veiligheid. Het zijn allemaal zaken die een kern en wijk leefbaar maken. De gemeente Steenwijkerland draagt hier actief aan bij zoals het dagelijkse beheer en onderhoud aan deze leefomgeving in de vorm van groen- en wegenonderhoud, riolering […]

Links

Kijk op West
digitale editie

Twitter West

Tweets Kijk op West

Facebook Wijkvisie

back