Wijkvisie: plan van aanpak 2015-2019 is klaar

Er is in de eerste jaren van de Wijkvisie 2025 veel gebeurd; het resultaat ziet u dagelijks om u heen. Voor de volgende periode, van 2015 tot 2019, werken Woonconcept en de gemeente Steenwijkerland de plannen nu uit. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de resultaten van een evaluatieonderzoek dat begin dit jaar is uitgevoerd.

Het was de bedoeling om rond het uit- komen van deze Kijk op West tijdens een openbare wijkavond de plannen voor de komende vijf jaar te presenteren: wat wordt er gesloopt, wat wordt er gereno- veerd, welke straten worden opgeknapt, wat gaat er op sociaal terrein worden on- dernomen? Helaas is het niet gelukt om die planning te halen doordat de besluit- vorming binnen de gemeente iets langer duurt dan was voorzien.

De Stuurgroep Wijkvisie, waarin ge- meente en Woonconcept zitten, is in- middels wel akkoord met de plannen. Het is de bedoeling dat besluitvorming bij de gemeente zal plaatsvinden in november en (begin) december. De openbare wijkavond wordt hoogstwaar- schijnlijk op 1 december gehouden, u ontvangt daarvoor tegen die tijd een uitnodiging.