Een maatje vind je via Moatien

De wijkvereniging en Timpaan Welzijn gaan begin november onder de naam moatien.nl een sociale marktplaats presenteren. Een marktplaats is een plek waar vraag en aanbod elkaar vinden, het sociale is dat het gaat om diensten die je als bewoners voor elkaar kan doen zonder dat er iets tegenover staat. Voor en door bewoners van Steenwijk-West.

Vraag en aanbod kunnen elkaar vinden op moatien.nl. Denk aan het zoeken van gezelschap, het uitlaten van de hond, een lift naar de dokter, een klusje in huis of hulp in de tuin. Iedereen heeft weleens een vraag en velen hebben anderen iets te bieden. U kunt ook af en toe een handje helpen; gewoon wanneer het u uitkomt. Want wat voor u een kleine moeite is, kan voor een ander juist heel veel betekenen.

Verbinding

Naast de diensten die u voor elkaar kunt doen, biedt moatien.nl ook een verbin- ding met de organisaties in de wijk. Frion, RIBW, buurtzorg, Plusteam, basisscholen, allemaal partijen die een actieve rol kunnen spelen bij moatien.nl; die ook vragen hebben of hulp kunnen bieden. Deze verbinding biedt veel nieuwe kansen en mogelijkheden.

Goede voorbeelden doen volgen

Er gebeurt al heel veel op het gebied van informele hulp in Steenwijk-West. De uitgenodigde asielzoekers uit Syrië heb- ben dit al ondervonden. Zoals u elders in de krant leest is deze groep mensen verdeeld over drie huizen in West komen wonen. Bij een van de huizen moest de tuin aangepakt worden. Joop uit de Aca- ciaflat bood zijn hulp aan, een paar dagen de handen uit de mouwen en Joop had de boel weer op orde. Daar kwamen vele bedankjes en kopjes thee aan te pas. Nu nog heeft Joop regelmatig even contact met de familie en regelt hij kleine klusjes.

Een ander voorbeeld is de verbinding tus- sen instanties en de wijk, Frion is een van die betrokken organisaties. Cliënten van Frion helpen de vrijwilligers van De Korf bij het draaiend houden van het wijkcen- trum. Zo wordt de was gedaan door De Slinger en maken cliënten regelmatig de ramen schoon bij De Korf. Mooie voor- beelden, waarvan er in de toekomst nog veel meer zullen volgen.