Kanaal- en Parkstraat zijn bijna klaar

Vlak voor de kerst, levert aannemer HD-Infra de werkzaamheden aan de Kanaalstraat en de Parkstraat op. Komend voorjaar wordt in beide straten nieuw groen aangelegd. De plannen hiervoor zijn tot stand gekomen via co-creatie. Dit betekent dat de plannen samen met betrokken bewoners zijn ontworpen.

De riolering was sterk verouderd en is vervangen door een gescheiden rioolstelsel, waarbij het regenwater dat op de straat valt via een apart regenwaterriool wordt afgevoerd naar de Paardensloot. Tijdens de rioleringswerkzaamheden kwam de aannemer bij de gevels van de woningen diverse oude rioolbuizen tegen die deels nog in werking bleken te zijn. Ook zijn er in de Parkstraat diverse oude ‘beerputten’ opgegraven. De aannemer heeft hierdoor veel tijd besteed aan het verwijderen van oude rioleringen en het opnieuw aansluiten van de woningen op de nieuwe riolering. Hierbij was regelmatig de hulp nodig van de mannen van het gemeentelijke rioleringsteam. Zij beschikken over een zogenaamd rookapparaat, hiermee wordt rook in een rioolbuis geblazen om erachter te komen waar de buis naartoe loopt en of deze nog in werking is.

Na de rioleringswerkzaamheden is overal opnieuw bestrating aangebracht. De trottoirs en rijbaan zijn voorzien van nieuw materiaal en in de parkeerplaatsen zijn oude gebakken klinkers hergebruikt. Op de kruisingen Kanaalstraat-Verlaatseweg en Parkstraat-Verlaatseweg zuidzijde komen plateaus met drempels. Ook is in beide straten de openbare verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting.