Aastraat spannend project

De sloopwoningen aan het oude deel van de Aastraat zijn bijna allemaal leeg. Dat wil zeggen dat bijna alle huurders van Woon- concept zijn vertrokken. Voor enkele per- sonen moet nog een oplossing gevonden worden en daar wordt hard aan gewerkt. De voorbereiding voor de sloop van de wonin- gen is inmiddels in volle gang. De daadwerkelijke sloop is afhankelijk van het moment waarop de laatste huurder vertrokken is.

Woonconcept Vastgoed is opdrachtgever voor de bouw. Zoals het nu lijkt, zou die eind november, begin december kunnen starten. Dit houdt in dat er samen met (oud-)bewoners, omwonenden en andere betrokkenen getekend gaat worden aan een ontwerp voor nieuwe woningen die het beste zouden passen in de Aastraat van de toekomst. Het is voor het eerst dat Woon- concept nieuwbouw op deze manier gaat voorbereiden, dus het wordt een spannend project. Via de Kijk op West houden wij u op de hoogte!