Artikelen door Frank Karsten

Ontwikkeling Kanaal- Parkstraat

Op 1 september zijn de werkzaamheden voor het vervangen van de riolering begonnen, deze zijn nu in volle gang. Als alles volgens planning verloopt, zijn ze eind 2014 klaar. Het groen is in het voorjaar van 2015 aan de beurt. Met een groep bewoners is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het groen bij […]

Gezellig aan, of achter de bar

Altijd al achter de bar willen staan? Gastvrouw of -heer zijn, buurtgenoten ont- moeten en ze verwennen met koffie of thee? Het kan in De Korf! De Korf is dringend op zoek naar vrijwilligers die een bardienst kunnen draaien, ‘s morgens van 8.00 tot 12.00, ‘s middags van 13.00 tot 17.00 of ‘s avonds van […]

Gezocht groene vingers

Hij gaat er komen: de wijkmoestuin! Het Oranjefonds heeft de wijkvereniging een subsidie toegekend voor de aanleg. We zijn op dit moment druk bezig hoe we dit kunnen organiseren; het idee gaat uit naar twee locaties. Eentje is in ieder geval zeker: de Kleine Kamp. Een van de tuinen is op kinderen gericht: een pluk- […]

Vluchtelingen hartelijk welkom

Ook Steenwijk draagt een steentje bij aan de opvang van vluchtelingen uit Syrië. Verdeeld over drie woningen in West, aan de Tulpstraat en de Verlaatseweg, heeft de van oorsprong Iraakse familie Baraka onlangs een veilig onder- komen gekregen. Onder leiding van Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Timpaan Welzijn, zijn er met behulp van vele […]

Speelplein Astraat gepimpt

Het speelpleintje aan de Aastraat oogt weer fris en uitnodigend, na een opknapbeurt door omwonenden. Kelvin de Ruiter (9 jaar) stuurde met hulp van zijn moeder tekeningen naar de gemeente om zo aandacht te vragen voor de speelplek voor zijn huis in de Aastraat. Hij vond dat het wel wat mooier kon en wilde ook […]

Jan van Riebeeckstraat: plan gewijzigd, bouw start begin 2015

Door de investeringsstop waar Woonconcept vorig jaar mee te maken kreeg, zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw aan de Jan van Riebeeckstraat – ter vervanging van het blokje ouderenwoningen – behoorlijk vertraagd. Maar nu is dit weer opgepakt. Wel is er een wijziging: oorspronkelijk is uitgegaan van acht jon- gerenwoningen op de twee verdiepingen en […]

Aastraat spannend project

De sloopwoningen aan het oude deel van de Aastraat zijn bijna allemaal leeg. Dat wil zeggen dat bijna alle huurders van Woon- concept zijn vertrokken. Voor enkele per- sonen moet nog een oplossing gevonden worden en daar wordt hard aan gewerkt. De voorbereiding voor de sloop van de wonin- gen is inmiddels in volle gang. […]

Een maatje vind je via Moatien

De wijkvereniging en Timpaan Welzijn gaan begin november onder de naam moatien.nl een sociale marktplaats presenteren. Een marktplaats is een plek waar vraag en aanbod elkaar vinden, het sociale is dat het gaat om diensten die je als bewoners voor elkaar kan doen zonder dat er iets tegenover staat. Voor en door bewoners van Steenwijk-West. […]

Wijkvisie: plan van aanpak 2015-2019 is klaar

Er is in de eerste jaren van de Wijkvisie 2025 veel gebeurd; het resultaat ziet u dagelijks om u heen. Voor de volgende periode, van 2015 tot 2019, werken Woonconcept en de gemeente Steenwijkerland de plannen nu uit. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de resultaten van een evaluatieonderzoek dat begin dit jaar is uitgevoerd. Het […]