Vervuiling in onze wijk

Onderstaande brief is door de gemeente Steenwijkerland naar de Wijkvereniging Steenwijk-West gestuurd.
We doen een beroep op u als bewoners om elkaar (of personen van buiten de wijk) hier op aan te spreken.
Zodat het rond de gezamenlijke afvalcontainers schoon blijft en de blikvangers kunnen blijven staan.
Een schone wijk is gewoon belangrijk.

Hallo,

Destijds hebben we op verzoek van en in overleg met uw (vorige) bestuur een tweetal blikvangers geplaatst in de Tulpstraat/Bloemstraat. Afgesproken is toen dat wanneer er sprake is van misbruik, de bakken weer verwijderd zouden worden. Nadien hebben wij helaas meerdere malen moeten constateren dat er wel sprake is van oneigenlijk gebruik doordat er mensen zijn die hier regelmatig volle afvalzakken (huisvuil) in deponeren. Zie bijgevoegde recent gemaakte foto’s, ook van afval dat naast het ondergrondse restafvalsysteem is gedeponeerd. Iedereen zal begrijpen dat dit niet de bedoeling is. Bovendien schaadt dit het aanzien van de wijk. Voordat nu besloten wordt de blikvangers te verwijderen wil ik u in de gelegenheid stellen hier nog een keer extra aandacht aan te besteden in uw wijkorgaan. Mocht de situatie daarna niet verbeteren, zijn wij genoodzaakt deze voorzieningen terug te draaien. Samen met u hoop ik dat we het zover niet hoeven te laten komen.

Enkele Foto’s:

20170711_054528_resized 20170711_054518_resized 20170711_052205_resized 20170711_051704_resized

De Bezige Bijtjes bezoeken de Wijkmoestuin

Woensdag 5 juli was het dan zover: De bijen op de moestuinbloemen kregen gezelschap van enkele andere Bezige Bijtjes.
De peuterspeelzaal welteverstaan. Net zoals de basisscholen in onze wijk maken zij deel uit van de Brede School Steenwijk-West.

En de peuters kunnen natuurlijk net zo goed met onze Wijkmoestuin meedoen. Dat is niet speciaal weggelegd voor de oudere kinderen!
Zo kregen ook zij een rondleiding door moestuin en kas, waar Hilda Meester weer van alles wist te vertellen over de aanwezige groenten, bloemen en kruiden.
Precies zoals het bij de basisscholen gaat.

Tot de volgende keer!
Na het leren was er voor de allerjongste medewerkers drinken, en speelgoed!
Want dat verdien je dan wel natuurlijk.
De medewerkers van de Wijkmoestuin hopen dat jullie ervan genoten hebben, zij in ieder geval wel!
Heel erg leuk dat jullie er waren, en tot de volgende keer!

FOTO’S:

FullSizeRender IMG_4069 IMG_4070 IMG_4077 IMG_4090 IMG_4091 IMG_4095

HJ Infrawerken helpt een handje in de Aastraat

Soms zijn er in onze wijk personen die wat extra hulp kunnen gebruiken. Nadat Jelmar Bijkerk, oprichter van HJ Infrawerken te horen kreeg dat een bewoner van de Aastraat een verzakt tuinpad had die hij zelf niet zomaar even kon herstellen, was daar HJ Infrawerken om de klus te klaren.
Dezelfde dag nog.

Met twee collega’s, ook uit de wijk, was de klus dan ook zo geklaard. Een klein half uurtje de schouders eronder en het pad ligt er nu weer strak bij. Het loon? Een kop koffie.
“Ik ben opgegroeid in deze wijk dus zoiets wil je dan af en toe wel een keertje doen, en Henk was er gewoon heel blij mee, dat doet je goed” aldus Jelmar Bijkerk.

Kijk, dat is óók Steenwijk-West; al woon je er zelf niet meer, je blijft er een bepaald gevoel bij houden waardoor je er af en toe nog eens terugkeert. In dit geval om iemand uit de brand te helpen.
HJ Infrawerken, hartelijk dank natuurlijk!

5-- 1-- 2-- 3-- 6-- 7-- 8--

Kopje Koffie West – elkaar ontmoeten in de wijk

Elke WOENSDAGOCHTEND VAN 10:00 tot 12:00 (behalve tijdens schoolvakanties) kun je een kopje koffie komen drinken met Wijkagent Geert Kremer en Noor Koops (Bewonersconsulent Woonconcept), Frans ten Veen (Wijkkracht) en Paula Bierma (Coördinator Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland).

Voor vragen over huurwoning, woonoverlast, handhaving, brandveiligheid en (mantel)zorg.
Ook zal de Adviseur Risicobeheersing van Brandweer IJsselland, William van Nieuwenhuijsen, regelmatig aanschuiven.
Kopje Koffie West vindt plaats in het gezellige café van wijkactiviteitencentrum De Korf, waarbij het eerste kopje koffie gratis is.

Iedere bewoner van Steenwijk-West is van harte welkom!

Melden gevaarlijke situaties en beschadigingen gemeentelijk eigendom

Een goede leefomgeving is belangrijk. Voorzieningen in de kernen en wijken, kwaliteit van de woonomgeving, sociale samenhang en veiligheid. Het zijn allemaal zaken die een kern en wijk leefbaar maken.

De gemeente Steenwijkerland draagt hier actief aan bij zoals het dagelijkse beheer en onderhoud aan deze leefomgeving in de vorm van groen- en wegenonderhoud, riolering en straatmeubilair.

Maar ook sociale controle middels stadswachten en toezichthouders. Zij houden toezicht op het juiste gebruik van de leefomgeving volgens bouw- en milieuregels en de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

U kunt hier zelf ook een bijdrage aan leveren want de gemeente ziet natuurlijk niet alles. Mocht u een vraag hebben over een (gevaarlijke) situatie of een beschadiging aan gemeentelijk eigendom dan kunt u dit heel makkelijk melden via de website van de gemeente. Op www.steenwijkerland.nl komt u direct op het juiste scherm. Onder het kopje “ik wil informatie / iets melden over:” kunt u direct een melding doen.
Antwoord krijgt u altijd, aan een mogelijke oplossing zullen wij werken.

Ook hebben we rechtsboven op de hoofdpagina van de wijkwebsite een knop aangemaakt met een directe link naar de gemeentewebsite.

Natuurlijk kunt u ook altijd via uw wijkcoordinator, de heer A. Berkenbosch contact opnemen mocht u vragen hebben omtrent zaken die in de wijk spelen.

Opening nieuwe Aastraat; feest!

Vrijdag 21 april was het dan zo ver; de toekomstige bewoners van de nieuwbouw aan de Aastraat, een gemixt gezelschap van oude bewoners en nieuwkomers, kregen de sleutels van hun huizen.

Dit nieuwe begin werd afgetrapt door een toespraak van architect Coen Koenders, die terugblikte op een geslaagde samenwerking.
Een die begon met wantrouwen maar uitmondde in een geweldig project, die dan ook deze feestelijke afsluiting verdiende.

Wat is dan de Aastraat?
In die periode is er vooral gekeken naar wat de Aastraat de Aastraat maakt. De bewoners wisten het wel; ons kent ons, verkeersveiligheid voor de kinderen en voortuinen waar in gezeten kan worden waren enkele van de vereisten.
‘Knus’, dat woord moest het eerste te binnen schieten.

Feestelijke entree
Hierna werd de bewoners verzocht om voor hun nieuwe huis te gaan staan en werd er afgeteld voor de officiële opening.
Onder het geknal van enkele confetti-kanonnen werden tegelijkertijd de linten voor de deuren, waar nog een verassing aan vast zat, doorgeknipt en kon men eindelijk de nieuwe huizen in.

Eindelijk?

De vraag is natuurlijk, heeft het dan wel zo lang geduurd?
Voor de nieuwe bewoners was het verlangen en ongeduld heel erg logisch natuurlijk, maar de bouwtijd viel eigenlijk reuze mee.
Het is nog helemaal niet zo lang geleden (https://www.steenwijkwest.nl/feestelijke-start-bouw-aastraat/) dat de eerste vloerplaten werden gelegd.
Tijdens voorbereidingen voor het feest door Cement Meppel en de dames van De Korf, werd er ook nog hard gewerkt aan het laatste stuk bestrating.
Uiteindelijk was de straat gewoon op tijd af; een compliment voor de geweldige inzet van de heren.

Op naar de toekomst
Nadat de huizen waren bekeken was het tijd voor een hapje en een drankje.
In deze kinderrijke straat werden de jongelingen natuurlijk niet vergeten; clown Ries zorgde voor ballondieren en suikerspin en van De Korf kregen ze snoepsleutels aan een dropveter.
Want als de ouders een bos sleutels krijgen, hebben zij daar ook recht op!
Terwijl ze met een volle mond de confetti nog eens opgooiden of de ballondieren aan elkaar lieten zien, begon een enkele bewoner al met de eerste werkzaamheden.
Want zo is het ook natuurlijk; er moet de komende tijd nog veel gebeuren.
Het was dus meteen al duidelijk dat in deze straat niet alleen de kinderen de toekomst hebben.

ENKELE FOTO’S:

DSC_0003 DSC_0006 DSC_0004 DSC_0005 DSC_0007 DSC_0008 DSC_0012 DSC_0009 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0010

Ook OBS De Samensprong in de Wijkmoestuin geweest

Na GBS De Wegwijzer (https://www.steenwijkwest.nl/gbs-wegwijzer-eerste-basisschool-wijkmoestuin/) en Kindcentrum Willem-Alexander (https://www.steenwijkwest.nl/kc-willem-alexander-tweede-school-wijkmoestuin/), kwamen nu de leerlingen van OBS De Samensprong in actie in onze Wijkmoestuin.

Na een droge start begon het tijdens dit koudste bezoek toch even te spetteren.
Dat was helemaal geen probleem natuurlijk, want de kas is warm en droog en in de schuur was er ruimte genoeg voor de welbekende beloning van drinken en koekjes.

Hard gewerkt
Na de rondleiding door Hilda Meester, waar er weer van alles geproefd kon worden en de enthousiaste vragen door elkaar vlogen, werd er ook door deze groep weer hard gewerkt.

Eindfeest
De komende tijd zullen alle drie de scholen eens per maand terugkeren om te zien hoe het met de Wijkmoestuin en hun eigen groente gaat.
In deze periode zullen de peuters van De Bezige Bijtjes ook een enkele keer een bezoekje brengen op de momenten dat er iets bijzonders gaat gebeuren.
Tevens zijn peuters en alle drie de basisscholen uitgenodigd voor een Eindfeest. Deze staat vooralsnog gepland op Donderdag 13 Juli 2017.

 

FOTO’S:

DSC_0005 DSC_0010 DSC_0014 DSC_0015 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0024 DSC_0025 DSC_0031 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0041 DSC_0046 DSC_0049

KC Willem-Alexander tweede school in de Wijkmoestuin

Ook Kindcentrum Willem-Alexander heeft nu onze Wijkmoestuin bezocht.
Dit maal een groep 3/4.
Niet zo zonnig als de vorige keer (https://www.steenwijkwest.nl/gbs-wegwijzer-eerste-basisschool-wijkmoestuin/) en een beetje wind, maar wel droog.
Kortom; gezond weer!

Samen met Hilda Meester werd er geproefd van de opkomende groenten in de kas, met verschillende beoordelingen.
Na deze introductie moest er weer gewerkt worden; aardbeienplantjes, en de zaadjes van radijsjes en sla werden geplant.

Harde werkers
Deze iets jongere harde werkers deden net zo goed hun best, en verdienden daardoor ook dezelfde verfrissing in de vorm van limonade.
Bij de Wijkmoestuin kijken ze al uit naar de volgende keer.
We hopen jullie snel weer te zien!

 

FOTO’S:
DSC_0006 DSC_0008 DSC_0010 DSC_0018 DSC_0020 DSC_0024 DSC_0028 DSC_0030 DSC_0032 DSC_0035 DSC_0039 DSC_0042 DSC_0044 DSC_0048 DSC_0061

Voorjaarsmarkt Steenwijk-West weer in aantocht

Zaterdag 13 mei aanstaande kunt u zich van 09:45 tot 12:30 weer vermaken op onze jaarlijkse Voorjaarsmarkt.
Onze Wijkvereniging heeft ook dit jaar weer een leuk programma opgesteld.

Naast de uitreikingen voor De Kei Van De Wijk, Het Schouderklopje en de Tien Best Verzorgde Tuinen, kunt u bij de kraampjes onder andere weer prachtige bloemen voor Moederdag kopen, Volksdansen en zal een orgel de boel nog verder opvrolijken.
Voor de kinderen is er de Kinderrommelmarkt, van 09:30 tot 12:30, opgeven kan bij Gea en Fenna Kallenkoot,
via telefoonnummer 06 – 16 27 54 74 of kijk nog even in uw exemplaar van de laatste Kijk Op West-editie.

 

PROGRAMMA VOORJAARSMARKT STEENWIJK-WEST 2017

 • *09:45* Opening Voorjaarsmarkt Steenwijk-West
 • *10:00* Prijsuitreiking Kei Van De Wijk
 • *10:15* Uitreiking Schouderklop
 • *10:20* Prijsuitreiking 10 goed verzorgde tuinen
 • *10:30* Volksdansen
 • *12:30* Einde Voorjaarsmarkt Steenwijk-West

Koppengeld; uw ideeën zijn weer welkom!

Tijdens de jaarvergadering van onze Wijkvereniging aanstaande 19 april om 19:00, bent u als bewoner van harte welkom.
Hier bespreken we onder andere de bestemming van het jaarlijkse Koppengeld.

Heeft u als bewoner van Steenwijk-West een leuk, vrolijk of belangrijk idee waarmee we onze wijk nóg beter kunnen maken?
Kom langs en deel uw idee met de Wijkvereniging!

 

Voorbeelden voor een Categorie:

 • Gezondheid en Bewegen
 • Integratiebevordering
 • Preventie & Veiligheid
 • Groen
 • Cultuur

Gerealiseerde ideeën uit het verleden:

 • Moestuin Vermeerstraat
 • Kunstwerk entree van de wijk
 • Inrichting wijkactiviteitencentrum De Korf
 • Speeltuin de Kleine Kamp

Alstublieft geen:

 • Buurtfeesten
 • Barbecues
 • Privé-aangelegenheden