Poort Parkstraat/Aastraat geïnspecteerd met bewoners Parkstraat

Het nieuwe jaar begon voor de wijkvereniging op donderdag 12 januari met een gang door de poort aan de achterzijde van de Parkstraat. Dit in verband met de nieuwbouw in de Aastraat, waarvan de achtertuinen op dezelfde poort aan zullen aansluiten.  Inbreng van de bewoners is dan volgens Wijkvereniging Steenwijk-West en Woonconcept op zijn plaats.

Verzamelen en bezichtiging
Iedereen verzamelde zich bij een gastvrije bewoner in huis, waarna men zich naar de poort begaf. Woning voor woning werd gekeken naar wat weg kan, en wat daar eventueel voor teruggeplaatst kan worden. Denk aan stenen muren, schuttingen en schuurtjes.

Uiteindelijk bleek op een tiental plekken wat te moeten gebeuren. Bij een van de schuurtjes werd bijvoorbeeld asbest aangetroffen. Ook stond er in het midden nog een oude schutting die ooit geplaatst was in verband met brommers die door de poort scheurden. Woonconcept maakte aantekeningen en foto’s van de betreffende situaties.

Gezamenlijk project voor bewoners
Na de bezichtiging kwam iedereen weer bijeen in hetzelfde huis, waar er koffie werd gezet voor alle aanwezigen. Onderwerp van gesprek waren opties voor de toekomst over een nieuwe wand, verlichting en straatkolken. Woonconcept beloofde ‘de boer op’ te gaan met de uitkomst en offertes te laten uitbrengen. Hierbij deed ze een beroep op de bewoners om er een gezamenlijk project van te maken, wat een gunstig effect kan hebben op de prijsstelling en waarbij posten geschrapt kunnen worden door zelfwerkzaamheid. Te denken valt aan een rol voor de bewoners met de sloop, waarbij Woonconcept de containers regelt.

Vervolgafspraak in ‘De Korf’
De mogelijkheden en uitkomsten zullen in een nieuwe bijeenkomst aan bod komen. Deze bijeenkomst staat gepland op donderdag 23 februari 2017 in wijkcentrum De Korf.

Een nieuw jaar vol mooie samenwerkingen
Met deze hervatting van samenwerking in de wijk, willen we namens de Wijkvereniging en de Redactie van Kijk op West alle inwoners van Steenwijk-West toch nog even een goed en gezond 2017 toewensen!

 

Kerstgroet vanuit de Aastraat

Na een bewogen 2016 even pas op de plaats en stilstaan bij wat er bereikt is in onze wijk.
Hieronder enkele foto’s van de vorderingen in de Aastraat.
Namens de redactie van Kijk op West en de wijkwebsite wensen wij u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017 toe.

img_0197 img_0198 img_0199 img_0200 img_0201 img_0202 img_0203

Kijk op West weer in uw brievenbus

Dit weekend ontvangt u de Kijk op West weer in de bus. Mocht u hem ook digitaal willen lezen klik dan op deze LINK

Veel leesplezier!

Vernieuwing Gasthuislaan

Zoals u ongetwijfeld gemerkt hebt, wordt sinds september druk gewerkt aan de Gasthuislaan.
“Natuurlijk vinden de mensen uit de wijk dit onhandig, maar het is een noodzakelijk kwaad”, aldus Martin Beumer, uitvoerder bij Dusseldorp Groep.

Via een loting tussen diverse geschikte bedrijven, werd Dusseldorp met exact dezelfde prijs de gelukkige die de klus mocht gaan klaren.
En dat is natuurlijk altijd mooi nieuws voor het grondwerkbedrijf.
Beumer: “Naast dat we een goede keuze zijn, naderden andere projecten hun einde en het bedrijf wil natuurlijk zichzelf en zijn verantwoording richting vaste mensen en machines overeind houden.”.

Planning omgedraaid
Deze stelling zette men direct vanaf de start kracht bij.
De geplande fasering van de gemeente is door Dusseldorp omgekeerd omdat het hoogste punt bij de Rozenstraat ligt.
Daardoor had de oude fasering voor problemen gezorgd met de afvoer van het water.
Aanvankelijk zou de straat van begin tot eind afgemaakt worden maar aangezien de afslag Rozenstraat in het midden ligt en er twee routes voor de afvoer zijn, moet er vanaf dat punt in twee richtingen worden gewerkt.

Uiteraard probeert het bedrijf te zorgen dat omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.
Het is belangrijk dat de huizen in de straat bereikbaar blijven. Dit gebeurt door middel van bijvoorbeeld loopplanken. Ook helpen de mannen omwonenden regelmatig een handje met de boodschappentassen.

Onvoorziene omstandigheden
Het bedrijf is wel  tegen wat onvoorziene omstandigheden aangelopen.
Bijvoorbeeld een nevenriool dat in zijn geheel verwijderd moet worden.
De loopplanken worden overdag dus steeds verwijderd, want de klus moet wel direct gebeuren.
“Zoiets levert natuurlijk problemen op voor omwonenden, en dat begrijpen we, maar het moet uiteindelijk wel goed gebeuren”, vertelt een begripvolle Beumer.
Een ander voorbeeld is de start in week 36. Dit was twee weken later dan gepland, omdat nutsbedrijven de kabels nog moesten controleren en vervangen. Hiermee is de opleverdatum van 6 december 2016 natuurlijk ook met twee weken vertraagd.

Oplevering voor de kerst
“Maar ondanks deze en kleinere voorvallen proberen we het nu natuurlijk wel voor de kerst te halen, we gaan daar zeker voor” wil Beumer geruststellend besluiten.

Voetlinkhuis in Steenwijk-West geopend

Het Voetelinkhuis opent de deuren

Het Voetelinkhuis opende op vrijdag 14 oktober zijn deuren. Een initiatief van het project Dagelijks Leven, dat door heel Nederland dergelijke woonvormen opzet. Het huis, een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met geheugenproblemen zoals dementie, liet zich in West direct van zijn goede kant zien.

Om 11:00 uur begon de ochtend met inleidende woorden van Han Schellekens, directielid van Dagelijks Leven.
Hij heette de aanwezigen welkom en presenteerde met trots de nieuwste locatie. Het Voetelinkhuis is het zeventiende project van de organisatie, die hier in januari 2015 mee is begonnen. Aan de Verlaatseweg, waar eens de Korf stond, zullen de twintig toekomstige bewoners vierentwintig uur per dag en zeven dagen per week verzorging krijgen. Maar dan wel, in een huiselijke omgeving. Gewoon midden in de wijk en midden in de samenleving.

Cheque voor Alzheimer Nederland

Christiaan Meyboom, coördinator regionale activiteiten Noord-Nederland van Alzheimer Nederland, sprak ook zijn tevredenheid uit.  Hij was positief over de huiselijkheid en de ambities van de gemeente Steenwijkerland om een dementie-vriendelijke gemeente te worden.

De locatie midden in de wijk zorgt dat de bewoners dichtbij de samenleving blijven staan. Dit voorkomt dat er vervelende situaties ontstaan voor de bewoners. Omdat geheugenproblemen moeilijk te herkennen zijn, kan gezichtsbekendheid van bewoners er bijvoorbeeld voor zorgen dat de omwonenden ook een oogje in het zeil kunnen houden. Na de toespraak overhandigde de heer Schellekens de coördinator van Alzheimer Nederland een cheque ter waarde van 1250 euro. Hiermee kan zijn stichting weer goede dingen doen.

Officiële start

Wethouder Dieke Frantzen haakte nog even in op het onderwerp dementie-vriendelijkheid. Dit is volgens haar vooral een houding van respect, waarbij de bewoners worden gezien als mensen. Ook feliciteerde ze de initiatiefnemers, de nieuwe bewoners, de nieuwe medewerkers, de buurt en natuurlijk ook de mantelzorgers, met begrip voor hun dubbele gevoelens. Na de officiële opening: het doorknippen van een lint door de wethouder, konden de familieleden, omwonenden en andere belangstellenden het nieuwe gebouw bezichtigen.

Bekijk ons Twitteraccount voor meer foto’s.
Wilt u meer informatie over dementie?  In de gemeente Steenwijkerland is een Alzheimer Café in het leven geroepen.
Klik hier voor de link

Feestelijke start bouw Aastraat

Donderdagmiddag 6 oktober kwamen inwoners van het Dal bijeen om de nieuwbouw aan de Aastraat van start te zien gaan.

De officiële aftrap vond plaats om drie uur en begon met een toespraak van de nieuwe Woonconcept-directeur Nicole Peeters. Zij vertelde bewoners en belangstellenden, zo’n veertig in getal, dat bij de bouw van de 28 nieuwe woningen veel bespaard is door aannemersmaatschappij Friso eerder in het proces te betrekken. Dit geld kan elders in de wijk weer geïnvesteerd worden, zodat iedereen hiervan profiteert.

Veel lovende woorden

Wethouder Bert Dedden van Steenwijkerland liet vooral weten dat hij blij was dat er bij dit mooie moment stil werd gestaan. Hij was erg tevreden over de energiezuinigheid van de toekomstige woningen. Ook vielen er lovende woorden over de samenwerking van bewoners en Woonconcept tijdens de totstandkoming. Trijntje Doorenspleet wenste namens de wijkvereniging zowel toekomstige bewoners als de huidige omwonenden veel succes en woonplezier toe.

Afsluiting met koffie en gebak

Hierna kon de wethouder de officiële start inluiden. In aanwezigheid van de belangstellenden plaatste hij, met wat hulp, de eerste vloerplaat. Na het officiële gedeelte praatte de groep aanwezigen nog gezellig na onder het genot van koffie met gebak en de toepasselijke tonen van de Madness-hit ‘Our House’.

Het dorp achter het park

Warm.
Met regen.
Voordat ik ook maar één stap heb gedaan voor een ‘grootse’ wandeling, besluit ik de fiets te pakken.
Onder het juk van de regen heeft de wijk iets tragisch,
dan moet ik altijd even ‘Streets of Philadelphia’ afspelen; staat standaard op mijn mp3-speler.

Mijn wegdromen is niet handig in het verkeer, maar de mensen die voorbij komen houden me wakker.

Bijna jaloerse blikken vanaf de stoep, alsof een fiets zoveel beter is met dit weer.
Hier en daar moet de hand even de lucht in met al die bekende gezichten.
Eigenlijk gewoon een dorp binnen de stad: ons kent ons, met een eigen sociale norm.
Toch voel ik een zekere vervreemding.

Ik fietste meteen al op een betonblok-in-aanbouw, ooit stonden daar drie kleine seniorenwoningen.
Een knalrood huizenblok met vreemde moderne daken.
En een speelplaats met tuintjes, op de locatie waar ik zelf ooit nog heb leren rekenen.

Opeens vallen me de onbekende gezichten op.
Bij een van die blikken van zo’n stoeploper krijg ik even de neiging om iets lelijks te roepen.

Op de weg terug besluit ik dezelfde route te nemen.
Het is inmiddels droog.
Kinderen spelen nu waar het voormalige lokaal van groep 4 stond, of toch het speellokaal?
Ik betrap me erop dat ik het niet eens meer weet.

De moeders zitten aan een picknicktafel, ik ken ze bijna allemaal.
Verderop slingert een fietser over de paden.
Voetpaden, maar ik fiets er zelf ook.
Sommige dingen veranderen hier niet.

Ach, zo in de zon oogt het allemaal best wel vrolijk.
Ik laat de mp3-speler staan op het huidige nummer;
Wim Sonnevelds lied is niet meer nodig.
‘Sunday Morning Coming Down’ bast door mijn oordopjes.
En alleen hier kan me dat elke dag overkomen.

Open dag wijkmoestuin druk bezocht

De open dag bij Wijkmoestuin de Slinger werd vandaag druk bezocht. Vanuit de hele wijk wisten mensen de moestuin te vinden. Ook de beschikbare groenten vonden gretig aftrek. De wijkbewoners werden onthaald met een kopje verse soep en een stuk hartige taart, bereid met groente uit de tuin.

Wilt u ook groente uit eigen wijk kopen? elke dinsdag en donderdag kunt u in de moestuin terecht voor groente die zo vers is dat hij ter plekke van de grond af komt!

IMG_2224 IMG_2223 IMG_2222 IMG_2221 IMG_2220 IMG_2219 IMG_2218

 

Jan van Riebeeckstraat nadert voltooiing

De jongerenwoningen aan de Jan van Riebeeckstraat naderen de oplevering. Dinsdag 31 mei was er een kijkdag voor toekomstige bewoners. Men was druk in de weer met meetlinten om te passen en meten waar de meubels komen te staan. De woningen zijn ruim van opzet en hebben mooie balkons met een weids uitzicht over West.

IMG_2111 IMG_2110 IMG_2109 IMG_2112

De eerste groente in de verkoop

Vorige week berichtten we al over het voorspoedige groeien van de moestuin. Inmiddels kunt u zelfs al producten uit eigen wijk kopen. Tegen een schappelijk bedrag, dat weer ten goede komt aan de tuin verkopen wij elke donderdag tussen 9.00 uur en 14.00 uur groente.

Morgen kunt u terecht voor:

SLA
KRULANDIJVIE
SPINAZIE