Huiszwaluwen verhuizen van Aastraat naar Parkstraat

Misschien bent u onlangs door de Parkstraat gekomen en is het u opgevallen dat aan 1 van de woningen latten en nestkommetjes hangen. Die zijn bedoeld voor huiszwaluwen. Huiszwaluwen zijn sierlijke, zwart-wit gekleurde zwaluwen, die u kunt aantreffen in dorpen en steden. Ook Steenwijk-West kende tot voor kort z’n eigen huiszwaluwenkolonie in de Aastraat. Dagmar Heidenga had het het genoegen een tijdje met ze samen te leven.

Dagmar: “De huiszwaluwen broedden elk jaar in deze straat, waar ze hun nestjes hadden gebouwd onder de dakoverstekken. ’s Zomers was het genieten om ze door de lucht te zien scheren en ze te horen kwetteren. Tot in september, dan werd het weer stil in de straat, als de huiszwaluwen vertrokken om te gaan overwinteren in Centraal-Afrika. De huiszwaluwen kunnen nu elk moment terugkeren van hun verre reis. Om te ontdekken dat hun nesten verdwenen zijn. Dat gebeurt helaas vaker.

Zuinig zijn op kolonies

Huiszwaluwen nestelen vooral onder dakoverstekken van huizen en onder bruggen en zijn dus erg afhankelijk van mensen. Hun nesten zijn niet wettelijk beschermd, dus als een huis of brug gesloopt wordt, moeten de huiszwaluwen op zoek naar een nieuwe plek. Dit kleine vogeltje dat elk jaar moeiteloos duizenden kilometers vliegt naar Afrika en terug, is dus eigenlijk heel erg kwetsbaar. De populatie in Nederland is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw sterk afgenomen. Reden genoeg dus om zuinig te zijn op de kolonies die er nog zijn.

Met dat in het achterhoofd heb ik contact gezocht met het Zwaluwen-adviesbureau en gevraagd wat er nodig zou zijn om de zwaluwen een nieuwe plek te bieden. Ik was zelf inmiddels verhuisd naar de Parkstraat en vroeg me af of ik wellicht de zwaluwen zou kunnen laten meeverhuizen. En inderdaad, de woning bleek geschikt voor de huiszwaluwen. Vervolgens heb ik een voorstel gemaakt voor het ‘verhuizingsproject’ en dat naar Woonconcept gestuurd, waar het terecht kwam bij Hans Hanema. Hans was meteen enthousiast en zegde alle medewerking toe.

Met dank aan de inzet van Woonconcept, het Hometeam en het Plusteam is het project snel gerealiseerd.

Aan de gevels van mijn huurwoning aan de Parkstraat 17 zijn door het Hometeam kunstnesten, casconesten en steunlatten geplaatst. De kunstnesten moeten de zwaluwen naar deze woning lokken, waar ze vervolgens op de steunlatten en casconesten zelf hun nestje kunnen bouwen. Daarvoor hebben ze per nest zo’n 1500 bolletjes klei of leem nodig! Dit materiaal kunnen ze verzamelen in de speciale ‘leemplaats’ die dankzij het Plusteam is aangelegd in een groenstrook van de Parkstraat. De bedoeling is dat deze leemplaats vrij blijft van begroeiing en lekker vochtig blijft. Vochtig leem plakt goed aan elkaar en is erg stevig en vormt daarmee ideaal bouwmateriaal voor de huiszwaluwennesten.”

Volg het project op Facebook

En nu is het dus wachten op de terugkeer van de huiszwaluwen. De vraag is natuurlijk of ze van de voorzieningen gebruik zullen maken. In ieder geval is aan alle randvoorwaarden voor succesvolle vestiging voldaan. Het is nu aan de vogels. Bent u nieuwsgierig geworden? Het succes van het project is te volgen via Facebook (https://www.facebook.com/pages/Huiszwaluwen-Steenwijk/780456718699895) en Twitter (@Huiszwaluw_StwW).

 

P1010954P1060715

P1010933unnamedKopie van P1070923

Ouderpraatcafé

Als kinderen nog klein zijn, hebben grote mensen het stuur in handen.
Dat biedt kinderen veiligheid en bescherming.
Als kinderen groter worden, geven we ze steeds kleine zetjes om dingen zelf te doen en problemen zelf op te lossen. We willen graag dat ze stevig op hun benen komen te staan.
Dat ze zichzelf kunnen redden in allerlei situaties, zonder voortdurende bemoediging of controle van volwassenen. We willen kortom dat ze zelfsturend zijn.

Het begrip zelfsturing krijgt steeds meer aandacht in opvoeding en onderwijs. We hebben het daarom gekozen als thema voor een ouderpraatcafé, voor ouders van kinderen van 1 tot 7 jaar!

“Ik wil niet naar bed!”
“Ik wil het zelf doen!”
“Ik wil spelen en niet aan tafel ”

Klinkt dit bekend? Praat erover mee in het ouderpraatcafé!

We hebben 3 sub thema’s:

25 maart: Ik kan het zelf
Over jezelf kunnen redden

8 april: Soms ben ik boos, soms ben ik blij
Over leren omgaan met gevoelens

22 april: De regels zijn er ook voor mij
Over het waarom van regels

Plaats en tijd:
De bijeenkomsten duren anderhalf uur, en vinden plaats in MFC “De Zuidwester” Gasthuislaan 88 in Steenwijk, op 25 maart, 8 april en 22 april 2015 van 9.00 uur tot 10.30 uur. We zullen praten met elkaar over deze thema’s en we gaan kijken wat jijzelf als ouder hiermee wilt..

Heb je kinderopvang nodig? Dan kan dit bij Speel&Home in de Zuidwester. Het ouderpraatcafé wordt georganiseerd door de Brede School Steenwijk West. Voor alle ouders van kinderen van 1 tot 7 jaar in Steenwijk West en Zuidveen.

Jeannet en Woutje zijn aanwezig tijdens het ouderpraatcafé. Wil jij meedoen, lijkt het jou leuk en gezellig, vul dan onderstaand formulier in.

Peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes
JGZ Verpleegkundige Sjoukje Huismans
Basisschool De Samensprong
Kindcentrum Willem Alexander

Wie, Wat, West …

In de rubriek Wie, Wat, West … stellen bewoners uit West zich voor en delen hún kijk op West.

Timothy van Isveldt uit de Paul Krugerstraat trapt af.

Timothy is 28 jaar oud (of jong), ooit geboren in Amsterdam en al vrij vroeg terechtgekomen in Steenwijkerland. Schrijven is een hobby van hem. Behalve van schrijven, houdt hij ook van voetbal, fotografie, dinosaurussen, politiek, kunst, geschiedenis, reizen en cultuur.

Leven in steenwijk-west

Ongeveer zesenhalf jaar geleden kwam ik, na jaren een leven op het plattenland te hebben gehad, in Steenwijk-West wonen. Van tevoren had ook ik de beruchte verhalen gehoord over deze zogenaamde ‘asobuurt’. Zelf dacht ik in al mijn naïviteit altijd dat het wel mee zou gaan vallen, daarbij, ik was al lang blij dat ik een woning had kunnen bemachtigen

De realiteit in Steenwijk-West is echter dat er zeker delen van de buurt en mensen zijn die je eventueel in zou kunnen bestempelen als niet ‘supersociaal ingesteld’. Maar al met al is het een relatief rustige buurt. Ach eens in de zoveel tijd besluit een buurgenoot wel eens een tuinfeestje te organiseren met de daarbijhorende veel te luidruichtige Nederlandstalige muziek. Nou kan je dit als storend ervaren, persoonlijk heb ik er niet zoveel last van.

Het heeft ook wel iets gezelligs de buurt. Mensen zeggen netjes goedemorgen, omdat ze je van gezicht kennen; over het algemeen toch erg vriendelijk. In de koude wintermaanden is het een stuk stiller en rustiger op straat, mensen blijven liever binnen bij de tv, ’s avonds lijkt het hier zelfs wel vokomen verlaten.

In de zomer daarentegen (vooral als Oranje speelt) komt iedereen buiten, de straten worden versierd, (mijn huis ook) mensen pakken hun tuinmeubilair en gaan eens lekker voor de deur bivakkeren. Of je nu een tuin hebt of een balkon (zoals ikzelf), met leuk gezelschap buiten zitten met een biertje erbij is een leuke aangelegenheid.

De buurt heeft ook een snackbar, heel toepasselijk snackbar ‘Het Buurtje’ genaamd. Behalve dat je hier je benodigde snackvoer kan verkrijgen, is dit ook een plek om elkaar te ontmoeten en even snel bij te kletsen. Ook een voordeel is dat de buurt op nog geen vijf minuten loopafstand ligt van de binnenstad van Steenwijk. En mocht je tijdens de spaarzame warme zomerdagen even lekker bij het water willen liggen, dan kan dat ook. De Ruxveense Vijver is eveneens vijf minuten lopen, maar dan de andere kant uit.

Op het moment wordt er in Steenwijk-West veel gesloopt en gebouwd. Dit (denk ik) om een betere buurt te creëren, oudere antikraakpanden worden gesloopt en nieuwe woningen gebouwd. Deze werkzaamheden beginnen meestal dusdanig vroeg als iedereen nog slaapt, dus je kan er wel eens onbedoeld door wakker worden.

Al met al vind ik Steenwijk-West een fijne buurt. Ik woon er graag. voorlopig zie ik mezelf ook niet ergens anders wonen, tenminste niet in ergens anders in Steenwijk. Of ik hier altijd zou willen blijven? Nee, dat niet.

Wilt u ook uw kijk op West met ons delen? Mail dan naar redactie@steenwijkwest.nl

Donderdag 5 maart officiële lancering Moatien

Na twee maanden testen en optimaliseren gaan we de website Moatien officieel lanceren. We doen dit donderdag 5 maart a.s. om 16.00 uur in Wijkactiviteitencentrum De Korf.

MOATIEN = SAMEN VERBINDEN

Moatien is een ‘sociale-marktplaats’ waar u hulp kunt vragen, hulp aan kunt bieden of iets kunt organiseren in Steenwijk-West. Het is een marktplaats voor en door bewoners van Steenwijk-West en is een initiatief van Wijkvereniging Steenwijk-West. De lancering wordt ingeluid met het vervullen van één van de vragen op Moatien. Wethouder Erik Dahmen en de voorzitter van de wijkvereniging Sandra Delfsma helpen Matty Mulder bij het snoeien de apeboom in haar tuin. De mannen van het Plusteam zullen hierbij ondersteunen.

Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en een drankje en kunnen medewerkers van Moatien u helpen bij het invullen van uw vraag of aanbod op Moatien.

Programma

16.00 uur: verzamelen bij Wijkcentrum de Korf
16.15 uur: wandelen richting vraagsteller Matty Mulder
16.30 uur: snoeien apeboom (met hulp van het Plusteam)
17.00 – 18.00: uur borrel en de gelegenheid vragen te stellen en uw vraag of aanbod op op moatien.nl te plaatsen.

Wij zien u graag donderdag 5 maart!

PS Mocht u hongerig geworden zijn, dan kunt u vanaf 18.00 uur mee-eten in het Wijkresto van de Korf.
Meld u voor 10.00 uur ’s morgens aan via: 0521-522 612.

Kindcentrum Willem-Alexander Excellente School 2014

Kindcentrum Willem-Alexander kreeg van de jury een prachtig rapport en mag zich ‘Excellente School 2014’ noemen. Een kwalificatie waar directrice Bettie van Noorloos apetrots op is. Pas bij de officiële bekendmaking in Den Haag op 26 januari hoorde de school dat zij het predicaat hadden gekregen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs reikte de onderscheidingen uit aan 106 van de 187 scholen die zich hadden aangemeld voor het traject.

Excellente scholen zijn scholen die niet alleen goed presteren, maar uitblinken op meerdere onderdelen. Het leren van, door en met elkaar staat centraal. Bettie van Noorloos:  “Om in aanmerking te komen voor de kwalificatie is het essentieel dat de onderwijsresultaten, en dan vooral de eindresultaten bij groep 8, en de invulling van het onderwijsprogramma op orde zijn. Voor de resultaten geldt hiervoor zelfs een termijn van drie jaar.”
Ook wordt gekeken naar de manier van werken op het vlak van pedagogisch beleid, leefklimaat en wijkgerichtheid met daarin als basis de christelijke identiteit van de school verbonden met Kanjertraining en burgerschap.

Krachtig en daadkrachtig in de wijk

De jury noemde de school in haar rapport: ‘een kleine basisschool die krachtig en daadkrachtig staat in de wijk’ en prees onder meer het scherpe oog van de school voor de leerbehoeften, inzicht in leerlingenkenmerken en de uitstekende opbrengsten op de kernvakken en aanvullende leergebieden. Ook noemenswaardig vond de jury de invulling van het actieve burgerschap op school én in de wijk.

Een fantastisch rapport, dat heeft geresulteerd in het ontvangen van het predicaat Excellente school 2014. Dit jaar kan de school opnieuw meedoen om ook voor 2015 het keurmerk te krijgen. “Het is een voortdurend proces met betrekking tot kwaliteit en borging”, aldus Bettie van Noorloos. Vanaf dit jaar is het predicaat drie jaar geldig.

 

Eerste match Moatien

Dat Moatien werkt bleek al tijdens de eerste presentatie van de website Moatien.nl.

Er was namelijk al meteen een hulpvraag: Bureau Integratie Nieuwkomers kwam met de vraag of iemand kon helpen bij het netjes maken van de verwaarloosde tuin bij een woning in de Tulpstraat. In de woning zou een uit Syrië gevlucht gezin een nieuw onderkomen vinden. Joop Vink bood spontaan zijn hulp aan.

Die avond nog is er een afspraak gemaakt en dezelfde week heeft Joop de tuin helemaal onder handen genomen en er weer een fijne plek van gemaakt. De familie Baraka was er erg blij mee. Joop is hiermee de eerste Moatie. En we hopen dat u en velen zullen volgen!

 

Mantelzorg, geweldig werk!

Mantelzorgers – mensen die veel voor hulpbehoevenden doen, meestal bekenden van elkaar – , doen geweldig werk, ook in Steenwijk-West. In november was er een bijeenkomst in De Korf om ervaringen uit te wisselen met de zogenaamde netwerkpartners. Dat zijn allerlei instanties die mantelzorgers aanmoedigen en ondersteunen. Bijvoorbeeld de gemeente, Timpaan Welzijn, zorgorganisaties, MEE, RIBW en Auti-start.

Ook worden mantelzorgers als dank af en toe in de watten gelegd, in de Week van de mantelzorg. Een dank-mailtje van een mantelzorger spreekt boekdelen: ‘Het was super in de wellness: sauna, stoomcabine… echt de moeite waard! Ook gesproken met andere mantelzorgers/sters. Thuisgekomen was ik geheel ontspannen; ik kan er weer helemaal tegenaan!!!’ Voor kinderen was er een leuke middag in het zwembad, zie de foto.

Meer informatie

Meer weten? Neem contact op met het mantelzorgnetwerk Steenwijkerland via Paula Bierma, 0521 – 53 99 99 of info@mantelzorgnetwerksteenwijkerland.nl.

Even voorstellen: Adrie Berkenbosch

Om na mijn pensioen niet in een ‘sociaal gat’ te vallen, heb ik besloten om zitting te nemen in het bestuur van de wijkvereniging. Mijn pensioen gaat weliswaar pas over 2,5 jaar in, maar om mij alvast in te werken en de ins en outs van de wijk eigen te maken, heb ik me nu al aangemeld als bestuurslid.

Ik heb kenbaar gemaakt dat ik me het liefst bezighoud met besturen en zaken regelen. Het is de bedoeling om te zijner tijd het secretariaat van Harm Kruithof over te nemen. Dit spreekt me het meest aan en je weet als secretaris wat er in de wijk gaande is.

Zal me even voorstellen wie ik ben wat ik doe en wat ik gedaan heb. Ik ben Adrie Berkenbosch, ben getrouwd met Petra en we wonen in de Vestdijkhof 2. We hebben samen twee kinderen en vijf kleinkinderen. Ik ben al 42 jaar werkzaam bij de Betap, voorheen het bedrijf aan de Meppelerweg maar sinds 2007 in Genemuiden.

Ruime ervaring in verschillende bestuursfuncties

Ik ben lid van FNV Bondgenoten en ben belangenbehartiger geweest, en ik heb in de woonafdeling Steenwijk in het bestuur gezeten als secretaris. Daarna in de Ondernemingsraad van de Betap als voorzitter en secretaris. Bij VV Steenwijk ben ik ongeveer zeven seizoenen wedstrijdsecretaris geweest en heb ik in het hoofdbestuur gezeten.

Mijn grootste passie is voetbal. Weliswaar passief met het kijken naar voetbal van mijn zoon en kleinzoon. En ook hebben we – al voor het zevende jaar – een seizoenkaart van SC Heerenveen, dus we zijn echte liefhebbers.

In de eerste plaats wil ik me de komende tijd oriënteren in het bestuur en me in het bijzonder richten op het secretariaat. Verder hoop ik een bijdrage te leveren aan deze plezierige wijk en een aanspreekpunt in Steenwijk-West te zijn.

Gezellig aan, of achter de bar

Altijd al achter de bar willen staan? Gastvrouw of -heer zijn, buurtgenoten ont- moeten en ze verwennen met koffie of thee? Het kan in De Korf! De Korf is dringend op zoek naar vrijwilligers die een bardienst kunnen draaien, ‘s morgens van 8.00 tot 12.00, ‘s middags van 13.00 tot 17.00 of ‘s avonds van 19.00 tot 23.00 uur.

Elke morgen is er inloop voor de koffiemoeders, dit is ontstaan in de oude Korf. Als de moeders de kinderen naar de crèche brachten, bleven velen een kopje koffie drinken, en dat kan nu ook nog steeds. Dus moeders: als u uw kinderen naar school of De Bezige Bijtjes brengt, loop eens binnen voor een bakkie.

Werken met kinderen?

Ook zoeken we nog vrijwilligers die willen meehelpen bij de kinderclub op de woensdag-middag. Lekker bezig zijn met kinderen, van 13.30 tot 15.00 uur. Wat er allemaal precies in De Korf te doen is, en dat is best veel, leest u HIER

Interesse?

Meld je aan bij, of stel je vragen aan Irene Mulder (06 – 46 06 477)
of Teresa v/d Sluis (06 – 124 73 713).

Een maatje vind je via Moatien

De wijkvereniging en Timpaan Welzijn gaan begin november onder de naam moatien.nl een sociale marktplaats presenteren. Een marktplaats is een plek waar vraag en aanbod elkaar vinden, het sociale is dat het gaat om diensten die je als bewoners voor elkaar kan doen zonder dat er iets tegenover staat. Voor en door bewoners van Steenwijk-West.

Vraag en aanbod kunnen elkaar vinden op moatien.nl. Denk aan het zoeken van gezelschap, het uitlaten van de hond, een lift naar de dokter, een klusje in huis of hulp in de tuin. Iedereen heeft weleens een vraag en velen hebben anderen iets te bieden. U kunt ook af en toe een handje helpen; gewoon wanneer het u uitkomt. Want wat voor u een kleine moeite is, kan voor een ander juist heel veel betekenen.

Verbinding

Naast de diensten die u voor elkaar kunt doen, biedt moatien.nl ook een verbin- ding met de organisaties in de wijk. Frion, RIBW, buurtzorg, Plusteam, basisscholen, allemaal partijen die een actieve rol kunnen spelen bij moatien.nl; die ook vragen hebben of hulp kunnen bieden. Deze verbinding biedt veel nieuwe kansen en mogelijkheden.

Goede voorbeelden doen volgen

Er gebeurt al heel veel op het gebied van informele hulp in Steenwijk-West. De uitgenodigde asielzoekers uit Syrië heb- ben dit al ondervonden. Zoals u elders in de krant leest is deze groep mensen verdeeld over drie huizen in West komen wonen. Bij een van de huizen moest de tuin aangepakt worden. Joop uit de Aca- ciaflat bood zijn hulp aan, een paar dagen de handen uit de mouwen en Joop had de boel weer op orde. Daar kwamen vele bedankjes en kopjes thee aan te pas. Nu nog heeft Joop regelmatig even contact met de familie en regelt hij kleine klusjes.

Een ander voorbeeld is de verbinding tus- sen instanties en de wijk, Frion is een van die betrokken organisaties. Cliënten van Frion helpen de vrijwilligers van De Korf bij het draaiend houden van het wijkcen- trum. Zo wordt de was gedaan door De Slinger en maken cliënten regelmatig de ramen schoon bij De Korf. Mooie voor- beelden, waarvan er in de toekomst nog veel meer zullen volgen.