HELP MEE! Kies welke speeltoestellen er in de speeltuin komen

Bericht Wijkvereniging: Gevolgen coronavirus Steenwijk-West

In verband met het coronavirus zijn alle activiteiten van de Wijkvereniging Steenwijk-West opgeschort. Dit houdt in dat de bezorging van de ‘Kijk op West’ (waarschijnlijk) op een later tijdstip zal plaatsvinden.
De jaarvergadering (inclusief het ‘Goed Idee’ project), bestuursvergaderingen, straatcontactpersonenvergaderingen en de voorjaarsmarkt zullen we op een ander tijdstip uitschrijven.

Hierdoor kan de informatie in de inmiddels gedrukte ‘Kijk op West’ achterhaald zijn op het moment van ontvangst.
Ook als deze alsnog op tijd wordt bezorgd.

Update 18 maart 2020, 17:07: ook is vanwege het virus de aanhanger (tijdelijk) niet te leen.

Hopend op uw begrip,

Het bestuur

Afscheidsreceptie Frans ten Veen

Om afscheid te nemen van onze inmiddels voormalige wijkkracht Frans ten Veen organiseren we als Wijkvereniging een receptie. Wilt u hem groeten, bedanken of nog iets vertellen?
Dit kan op vrijdag 21 februari a.s. van 15.30 uur tot 17.30 uur in de Zuidwester te Steenwijk.

Vanwege de catering willen we graag weten met hoeveel mensen we zijn.
Aanmelden kan via wijkverenigingsteenwijkwest@gmail.com

Wilt u Frans bedanken? Afscheid nemen? Geef u op.

Oproep: ‘Frisbeegolf, Wie o wie?’

Om jullie mee te nemen in het verhaal.
Begin van dit jaar heb ik samen met Sandra Lampe van Sociaal Werk De Kop en de gemeente Steenwijkerland een subsidie aangevraagd om een Frisbeegolf-parcours te realiseren.
Helaas hebben we toen geen geschikte locatie kunnen vinden.


Daarom ben ik, zijn we, benieuwd naar het animo voor deze leuke tijdsbesteding in Steenwijk-West. Om zo te kijken of de locatie rondom de Ruxveense vijver in het Broekslagenbos hiervoor een optie kan zijn.

Hierbij een YouTube Filmpje voor de beeldvorming van wat dat Frisbeegolf nu precies is.
Lijkt je dit wat? Meld je dan aan!
Dit kan via mail@fransvandokkumburg.com

Met Vriendelijke Groet,

Frans van Dokkumburg
Oproep omwonenden ‘Grote Speeltuin’.

Onderaan dit bericht vindt u de tekst die in papiervorm bij de omwonenden van de speeltuin zijn bezorgd, of, die aan de aanstaande bewoners van de nieuwbouw aldaar nog verkregen zal worden via Woonconcept.
Om verwarring te voorkomen plaatsen we deze brief ook hier, bedoeld voor diezelfde mensen die er direct aan wonen, en verder voor belangstellenden uit de
eerste straten rondom.
Bijvoorbeeld een klein stukje Paul Krugerstraat, een stuk Vondelstraat, de van Speykstraat en de Jan Steenstraat.

——————————————————————————————————————————
Beste (toekomstige) bewoners,

Zoals u vast heeft opgemerkt verloopt de bouw van de Piet Hein- van Speystraat voorspoedig. De aannemer loopt zelfs voor op de planning en hoopt de woningen rond april 2020 op te leveren.


Als de woningen klaar zijn, moet er nog aan de omgeving gewerkt worden. Naast het
standaardwerk van de bestrating worden de speeltuin en het middenterrein ook opgeknapt.
Hierover willen wij met u als omwonende in gesprek gaan.


We hebben een tijd geleden al een bijeenkomst gehad over het middenterrein. Naar aanleiding daarvan heeft Chris Teurlinckx (regisseur Groen gem. Steenwijkerland) een voorlopig plan gemaakt.
De tekening hiervan willen we graag met u als bewoner bespreken.


Wij nodigen u van harte uit voor een bijeenkomst rondom dit onderwerp.
Deze zal plaatsvinden op
donderdag 10 oktober 2019 van 19.30 uur tot 21.00 uur. Locatie
Wijkcentrum De Korf.


Wij hopen u daar te ontmoeten.Met vriendelijke groet,


Frans ten Veen
Wijkkracht Steenwijk-West
E: frans@sociaal-makelaar.nl
T: 06-290 60 991
Namens het projectbureau Wijkvisie en Wijkvereniging Steenwijk-West
——————————————————————————————————————————Sociaal Werk De Kop

Woon je in de gemeente Steenwijkerland en heb je een vraag waar je zelf niet goed uitkomt? Dan kun je terecht bij Sociaal Werk De Kop. Wij zetten ons in om de eigen kracht en talenten van mensen te versterken, zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks leven. Je kunt bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld geld, gezondheid, opvoeding of relaties. Ook met alle vragen rondom mantelzorg helpen we je graag. Samen met belangrijke mensen in je omgeving bieden we jou de handvatten die je nodig hebt om een oplossing te vinden. De ondersteuning die we bieden is kosteloos!

Even voorstellen

In Steenwijk West is Gebiedsteam Oost werkzaam. Ons team bestaat uit buurtmaatschappelijk werkers, buurtwerkers, een buurtwerker sport en een teamcoach. Afgelopen tijd hebben we al veel contacten opgedaan en we hopen dat nog verder uit te breiden. Hierbij werken we graag samen met andere organisaties en inwoners.  Wij zijn voor iedereen bereikbaar op onderstaand adres tijdens onze spreekuren op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur en natuurlijk via de mail of telefonisch. Hartelijke groeten namens het hele team!

Bezoekadres

Golfstaete

Stationsplein 10
8331 GM Steenwijk
Tel: (0521) 745 080
Mail: teamoost@sociaalwerkdekop.nl

Steenwijk-West

Heb je een vraag waar je zelf niet goed uitkomt? Iedere eerste woensdag van de maand sluiten wij aan bij ‘Kopje Koffie West’ in De Korf van 10.00 tot 11.30 uur*. Wij zijn hier aanwezig om vragen te beantwoorden, informatie te delen en samen te kijken naar mogelijkheden.
(*buiten schoolvakanties om)

Contactpersonen Steenwijk-West

Wist jij al dat wij voor de wijk Steenwijk West ook vaste contactpersonen hebben? Hieronder stellen zij zich aan je voor.

Patrick Koenes
Wouter Bierens
Patrick Koenes Met plezier werk ik sinds januari 2018 als buurtwerker bij Sociaal Werk De Kop. Als buurtwerker zoek ik naar mogelijkheden om mensen met elkaar te verbinden. Dit doe ik door aanwezig te zijn in de wijken en contact te zoeken met inwoners en samen te ontdekken wat er in de wijken speelt en voor inwoners belangrijk is. Ik ga graag samen met je in gesprek om ideeën bij elkaar te brengen en je te ondersteunen hiermee aan de slag te gaan.   Heb je ideeën of vragen? Laat het mij weten. Je kunt mij bereiken via onderstaande contactgegevens:   Mobiel: 06-30294081 E-mail:  p.koenes@sociaalwerkdekop.nl     Wouter Bierens Net als Patrick werk ik sinds januari 2018 als buurtwerker bij Sociaal Werk De Kop. Als buurtwerker ben ik zichtbaar in de wijk. Door onder andere aanwezig te zijn in de Wijkwerkplaats hoop ik ook met jou in contact te komen! Ook ben ik vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur intermediair. Hiermee maken we mogelijk dat ieder kind kan meedoen!
Heb je ideeën of vragen? Laat het mij weten. Je kunt mij bereiken via onderstaande contactgegevens:   Mobiel: 06- 30294850 E-mail:  w.bierens@sociaalwerkdekop.nl

Uitslag GOED IDEE Verkiezing

  1. Spullen voor Halloween Steenwijk-West, Marijke Bongers. 80 Muntjes
  2. Speeltoestellen Aastraat/Parkstraat, Teresa van der Sluis, 66 Muntjes
  3. Klimwand Schoolplein, Leerlingen KC Willem-Alexander, 62 Muntjes
  4. Wijk AED met Cursus, Irene Mulder, 53 Muntjes
  5. Wijkbusje, Henk Polman, 51 Muntjes
  6. Eerherstel Rinke Jansen Route, Jannes Mulder sr, 44 Muntjes
  7. Groen Schoolplein, De Wegwijzer, 28 Muntjes
  8. Speeltoestellen van Riebeeckstraat, Judy de Haan — Sinterklaasfeest, Franklin Vermaes, beide 12 Muntjes
  9. Budget voor de Breiclub, Annie Neuteboom, 2 Muntjes

Goed Idee! – Nieuw Project in West

Goed Idee!
Het Goed Idee! project geeft alle inwoners uit de wijk een kans een goed idee aan te leveren voor hun straat of buurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: bloembakken om de straat op te fleuren, een burendag met spelletjes voor de kinderen, een gezamenlijke AED cursus, het aanleggen van een moestuintje in de straat, het aanschaffen van buurtgereedschap voor de zware klussen of een dag waarbij de eenzame ouderen in het zonnetje gezet worden. Er is van alles mogelijk. Ideeën moeten plaatsvinden in de wijk en voor iedereen toegankelijk zijn. Samen kunnen jullie ideeën indienen. Het idee moet kort omschreven worden en er moet een (simpele) begroting bijzitten. Geef duidelijk aan hoeveel geld jullie nodig zijn om het idee te realiseren.

Stem op Goede Ideeën
Om geld te krijgen voor jullie idee komen we met iets nieuws. Maandag 15 april 2019 organiseren we een avond waarbij de hele wijk kan stemmen op ideeën. Bij binnenkomst krijgt iedere bewoner tien fiches, deze kan je verdelen over de ideeën waarvan jij vindt dat ze uitgevoerd moeten worden. Je mag alle fiches aan één idee geven, maar je kan ook tien ideeën, één fiche geven. Hoe meer mensen je enthousiast weet te maken voor jullie idee, hoe groter de kans dat je geld krijgt om het uit te voeren.

Koppengeld en hulp
Om de ideeën te financieren spreken we het koppengeld aan. Koppengeld is geld dat de gemeente geeft voor het uitvoeren van plannen in de wijk. De laatste jaren zijn er speeltuintjes mee aangelegd, materialen aangeschaft voor het Wijkcentrum en kinderactiviteiten mee georganiseerd. Komend jaar komt een deel van het koppengeld direct ten goede aan ideeën van bewoners uit de wijk. Mocht jullie idee nou dusdanig veel kosten dat er meer nodig is dan wat er beschikbaar is, geen nood we helpen jullie op weg fondsen aan te schrijven of sponsoren te zoeken. Begin dus met een Goed Idee!…

Ideeën aanleveren voor 1 april
Lever jullie ideeën aan vóór 1 april. Nogmaals een korte beschrijving van het idee en een simpele begroting is voldoende. We stellen een paar voorwaarden: het moet ten goede komen aan onze wijk, het moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus geen privé projecten, we financieren geen BBQ’s, eten of drinken, maar wel materialen voor een buurtfeest, springkussens, tafeltjes en stoelen bijvoorbeeld. Mocht je vragen hebben of hulp wensen mail naar: bestuur@steenwijkwest.nl Ook de ideeën kunnen naar dit mailadres gestuurd worden.

SUCCES ALLEMAAL!

Wijkvereniging Steenwijk-West, Wijkkracht Frans ten Veen.

 
De in te vullen huis-aan-huis flyer:
flyer goed idee achter

Opening winkel Dagcentrum De Slinger met markt

U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de winkel van dagcentrum De Slinger. Deze zal plaatsvinden op woensdag 12 december 2018. Vanaf 15:30 uur is er een gezellige markt met producten die we zelf gemaakt hebben, waaronder snert, kniepertjes en oliebollen. Tot 18:00 uur kunt u bij ons langskomen!

Op 1 februari 2019 starten we met de verkoop van groente, fruit en kruiden uit de Wijkmoestuin. Deze wordt onderhouden in samenwerking met de wijk Steenwijk-West. De producten zijn natuurlijk seizoensgebonden en alles is biologisch.
Ook kunt u er terecht voor allerlei handgemaakte producten uit het dagcentrum zelf.
Komt u dan ook weer langs bij onze winkel?

Openingstijden Winkel ‘De Slinger’.
Woensdagmiddag 12:00-17:00
Vrijdagochtend 09:00-12:00

Bezoekadres:
Dagcentrum De Slinger
Meidoornstraat 1
8331 NB Steenwijk

1557b410ec447ed