Presentatie ontwerp Gasthuislaan, Bilderdijk- Vondelstraat

Donderdag 12 november aanstaande presenteert de gemeente het ontwerp herinrichting Gasthuislaan, Bilderdijk- Vondelstraat. Het ontwerp is tot stand gekomen op basis van wat bewoners tijdens twee sessies hebben ingebracht.

Voor de inloopavond worden alle belangstellenden uit de wijk uit uitgenodigd..

De inloopavond vindt zoals gezegd plaats op 12 november aanstaande van 19.30 tot 21.30 uur.  De bijeenkomst vindt plaats in wijkcentrum de Korf.

 

Hetty van der Velde Kei van de Wijk

Afgelopen zaterdag hield de Wijkvereniging de jaarlijkse voorjaarsmarkt op het terrein van MFC de Zuidwester. Een mooie traditie, die al weer vijftien jaar meegaat en ook dit jaar weer succesvol was. Natuurlijk waren er kraampjes met leuks en lekkers, Buurtzorg en Moatien waren vertegenwoordigd, er waren dansdemo’s en clown Ries maakte ballonfiguren voor de kinderen. Het rad van fortuin draaide en speaker Menno Mollema praatte een en ander enthousiast aan elkaar. Ook werden weer diverse vrijwilligers in het zonnetje gezet. (Het echte zonnetje liet het helaas afweten …)

“Vrijwilligers zijn een belangrijke spil in de huidige maatschappij en dus ook voor onze wijk. We moeten toch steeds meer samen organiseren. Deze onderscheidingen zijn een prima manier om de vrijwilligers in beeld te brengen en even stil te staan bij wat ze betekenen voor onze wijk”, aldus contactwethouder Dieke Frantzen.

Hetty van der Velde Kei van de wijk

De wethouder opende de markt, waarna de Kei van de Wijk werd uitgereikt aan een compleet overrompelde Hetty van der Velde. Zij was jarenlang penningmeester van de Wijkvereniging en heeft zich voor vele goede zaken in de wijk hard gemaakt, waarvoor ze veel lof kreeg toegewuifd. Ze nam de Kei geëmotioneerd in ontvangst. Hetty stopt met haar taken en zal eind mei afscheid nemen van het bestuur.

Hetty van der Velde: “Dit zag ik hélemaal niet aankomen! Ik heb met plezier veel energie in de Wijkvereniging en andere vrijwilligerstaken gestoken en er net zo veel positiefs uitgehaald. Het was een leuke tijd met een gezellige club, maar het is mooi zo. Ik rond de laatste dingetjes nog af en dan is het tijd voor andere bezigheden.”

Anne Spithof en Arno Vos kregen elke een Schouderklop voor hun inzet in de wijk; onder meer voor de tuinprojecten. De tuin/balkonprijzen ‘goed verzorgd’ vielen in de PC Hooftstraat op nummer 41 en 30, Aciastraat 23, en 48, Anjelierstraat 151, 155 en 14, Irisflat 23, Rembrandtstraat 5 en Frans Halsstraat 1. Bewoners kregen een waardebon van 7,50 die ze bij elke kraam op de voorjaarsmarkt konden besteden.

 

kei Anne Spitshofkei Arno Vosbuurtzorgclownweth, speaker en Sandrabloemenkraam2

 

Zaterdag 9 mei – voorjaarsmarkt Wijkvereniging Steenwijk-West

Op het buitenterrein rond de Zuidwester kunt u zich op zaterdag 9 mei tussen 09.30 en 12.30 gezellig vermaken op de jaarlijkse voorjaarsmarkt van Wijkvereniging Steenwijk-West. Naast vele kraampjes met leuke snuisterijen voor huis en tuin en stands met allerlei lekkers geeft Sportinn streetdance demonstraties en zorgt Clown Ries voor een grap en een grol. Ook worden diverse prijzen aan wijkbewoners uitgereikt.

Programma:

– 09.45 uur Opening
– 10.00 uur uitreiking Kei van de Wijk
– 10.15 uur uitreiking Schouderklop
– 10.30 uur uitreiking prijzen 10 best verzorgde tuinen

Graag tot morgen!

Wethouder luidt Moatien officieel in met hulp bij vraag

Donderdag 5 maart is Moatien met het uitvoeren van een leuke hulpvraag officieel gelanceerd. Wethouder Erik Dahmen en voorzitter van de Wijkvereniging Sandra Delfsma zaagden met de handzaag beiden een tak van de apenboom in de tuin van Matty Mulder uit de Jan van Riebeeckstraat.

De wethouder zei in zijn korte speech (in het kader: geen woorden maar daden) dat hij Moatien een fantastisch initiatief vindt en zeker gaat kijken of een dergelijk initiatief ook in andere kernen op poten gezet kan worden. Waarbij de kennis en hulp van Moatien natuurlijk goed van pas komen!

Daarna was er voor de genodigden in De Korf een drankje en live muziek. Initiatiefnemers Frans ten Veen (wijkkracht), Kristy Bennink en stagiaires Christel en Linde stonden namens Moatien klaar om te helpen bij het aanmelden en plaatsen van vraag of aanbod op moatien.nl.

Erik Dahmen plaatste een aanbod op moatien.nl om te komen helpen in de moestuin.

3 maart Eerste schop in de grond Wijkmoestuin de Slinger

Dinsdag 3 maart beginnen enkele bewoners van de Slinger, samen met een aantal vrijwilligers met de aanleg van de wijkmoestuin bij de Slinger. Er wordt begonnen met de ruim tweehonderd vierkante meter grond klaar te maken voor verbouw van groente en kruiden. Dat betekent even flink de handen uit de mouwen met zijn allen!

Als de grond verbouwrijp is kan er geplant en gezaaid worden en zal het perceel uiteindelijk heerlijke producten gaan opleveren! Een deel van de oogst mogen de vrijwilligers gratis meenemen. Ook het Wijkresto van de Korf en het restaurant van de Kringloopwinkel zullen producten van de moestuin gaan afnemen en gebruiken voor hun gerechten.

Heeft u groene vingers en/of veel kennis van tuinieren, telen en oogsten en wilt u kijken of het iets voor u is? Kom dan gerust even aan op dinsdag 3 maart om 9 uur in Meidoornstraat!

 

Even voorstellen: Adrie Berkenbosch

Om na mijn pensioen niet in een ‘sociaal gat’ te vallen, heb ik besloten om zitting te nemen in het bestuur van de wijkvereniging. Mijn pensioen gaat weliswaar pas over 2,5 jaar in, maar om mij alvast in te werken en de ins en outs van de wijk eigen te maken, heb ik me nu al aangemeld als bestuurslid.

Ik heb kenbaar gemaakt dat ik me het liefst bezighoud met besturen en zaken regelen. Het is de bedoeling om te zijner tijd het secretariaat van Harm Kruithof over te nemen. Dit spreekt me het meest aan en je weet als secretaris wat er in de wijk gaande is.

Zal me even voorstellen wie ik ben wat ik doe en wat ik gedaan heb. Ik ben Adrie Berkenbosch, ben getrouwd met Petra en we wonen in de Vestdijkhof 2. We hebben samen twee kinderen en vijf kleinkinderen. Ik ben al 42 jaar werkzaam bij de Betap, voorheen het bedrijf aan de Meppelerweg maar sinds 2007 in Genemuiden.

Ruime ervaring in verschillende bestuursfuncties

Ik ben lid van FNV Bondgenoten en ben belangenbehartiger geweest, en ik heb in de woonafdeling Steenwijk in het bestuur gezeten als secretaris. Daarna in de Ondernemingsraad van de Betap als voorzitter en secretaris. Bij VV Steenwijk ben ik ongeveer zeven seizoenen wedstrijdsecretaris geweest en heb ik in het hoofdbestuur gezeten.

Mijn grootste passie is voetbal. Weliswaar passief met het kijken naar voetbal van mijn zoon en kleinzoon. En ook hebben we – al voor het zevende jaar – een seizoenkaart van SC Heerenveen, dus we zijn echte liefhebbers.

In de eerste plaats wil ik me de komende tijd oriënteren in het bestuur en me in het bijzonder richten op het secretariaat. Verder hoop ik een bijdrage te leveren aan deze plezierige wijk en een aanspreekpunt in Steenwijk-West te zijn.

Mededelingen van het bestuur

Ieder jaar zijn we statutair verplicht een ledenvergadering te houden waarin we verantwoording afleggen over de ondernomen activiteiten en financiën. De opkomst bij de jaarvergadering op 20 oktober viel tegen, maar dat ligt ook wel een beetje aan onszelf.

Misschien moeten we overwegen om naast de gebruikelijke ‘huishoudelijke zaken’ een thema in te lassen of een spreker uit te nodigen om deze avond aantrekkelijker te maken. Puntje voor de volgende vergadering!

Bij de bestuursverkiezing heeft Sandra Delfsma, al een paar jaar bestuurslid én kandidaat-voorzitter, met instemming van de aanwezigen de voorzittershamer overgenomen van Jannes Mulder. Aftredend en niet herkiesbaar waren Irene Mulder en Arno Vos. De voorzitter heeft hen bedankt voor hun inzet in het bestuur.