Afscheidscadeau’s op Vergadering-Plus Wijkvereniging

Tijdens de Vergadering-Plus van de Wijkvereniging, een gezamenlijke vergadering met Woonconcept en gemeente Steenwijkerland, werd er afscheid genomen van twee bekende gezichten in de wijk.

Nicolette van den Poll, namens de gemeente projectleider van Wijkvisie Steenwijk-West 2025 en Hendrikus Loof namens Woonconcept werden even in het zonnetje gezet.
Nicolette gaat per 1 mei aan de slag bij de gemeente Zwartewaterland en Hendrikus heeft sinds kort een andere functie binnen Woonconcept en stopt dus als projectleider wijkontwikkeling.

Meer informatie
In de nieuwe Kijk Op West, die deze dagen weer bij u in de brievenbus valt, staat meer informatie over het waarom en hoe nu verder.

GBS De Wegwijzer eerste basisschool in de Wijkmoestuin

Kinderen van GBS De Wegwijzer mochten het spits afbijten voor een heel nieuw en vernieuwd seizoen in de Wijkmoestuin.
Dit nieuwe project van de Brede School Steenwijk-West is opgestart om de schoolkinderen in de wijk te betrekken bij de biologische Wijkmoestuin, in samenwerking met cliënten en medewerkers van De Slinger.

Leerzame samenwerking
Ook de andere basisscholen in de wijk doen mee aan deze leuke en leerzame samenwerking voor alle betrokken partijen.
Denk aan sociale integratie, een basiskennis van levensmiddelentechnologie en dat ‘biologische’ natuurlijk, want wat maakt biologisch telen nu zo anders?

Lente
Met een lentezonnetje boven hun hoofden heette Hilda Meester van de Wijkmoestuin de kinderen welkom en vertelde in het kort even over de mensen die werkzaam zijn in De Slinger en gaf daarna een rondleiding door moestuin, kas en schuur.

Plantenbakken Wijkwerkplaats
Ook zaaiden ze na een korte uitleg zelf uitgekozen zaadjes, in plantenbakken die zijn mogelijk gemaakt door de medewerkers van de Wijkwerkplaats Steenwijk-West, die hiervoor nog beloond zullen worden met appelgebak.

Koekjes en drinken
Tussendoor werden de jonge tuinders natuurlijk beloond met limonade en koekjes.
Al met al was het een leerzame, gezellige en vooral geslaagde middag.
Waar samenwerking toe kan leiden!

FOTO’S:

DSC_0004 DSC_0007 DSC_0010 DSC_0013 DSC_0016 DSC_0017 DSC_0019 DSC_0023 DSC_0024 DSC_0033 DSC_0034 DSC_0036 DSC_0037 DSC_0038DSC_0039

 

Kijkmiddag Aastraat

Vandaag mochten de toekomstige bewoners van de Aastraat een kijkje nemen in hun nieuwe woningen.
Door de vorst heeft de bouw enige vertraging opgelopen, maar naar verwachting kunnen de bewoners eind april hun woningen betrekken.
De redactie van steenwijkwest.nl nam ook een kijkje; kijkt u mee?

IMG_0346 IMG_0345  IMG_0343 IMG_0342 IMG_0349 IMG_0348 IMG_0347

Hulp bij computerproblemen?

Heeft u problemen met uw computer?

Is hij traag, of heeft u een virus op uw computer?

De Wijkwerkplaats Steenwijk-West kan u helpen!

Onze computerdeskundige Wim staat elke woensdagmiddag voor u klaar. U bent vanaf 13.00 uur welkom bij wijkcentrum de Korf aan de Gasthuislaan nr. 84. Wim kan u helpen met software problemen, trage computers, virussen of tips. Defecten aan hardware kunnen wij u niet bij helpen. Eventueel kunnen we wel een diagnose stellen en advies geven.

Kom dus langs met uw computer, Wim helpt u weer op weg. U hoeft alleen uw computerkast of laptop mee te nemen. Wij hebben een scherm, toetsenbord en muis.

Wijkschouw; aan de slag voor 2018

Maandag 13 februari hebben gemeente Steenwijkerland en Woonconcept de jaarlijkse wijkschouw weer gedaan; het doorlopen van de wijk voor verbeterpunten in de publieke ruimte.
De medewerkers van genoemde instanties werden vergezeld door drie leden van de Wijkvereniging en wijkkracht Frans ten Veen.

Om 10:00 vertrok de groep vanuit wijkactiviteitencentrum De Korf om zo systematisch door de wijk te gaan. Diverse situaties, opgemerkt dan wel aangekaart door de leden van de wijkvereniging, werden genoteerd voor eventuele aanpassing of vernieuwing.
Van tevoren was besloten om de straten die net vernieuwd zijn, straten waar op het moment aan gewerkt wordt en de blokken of straten die binnenkort afgebroken gaan worden over te slaan.

Overlast bomen en wortels
Om enkele voorbeelden te geven; aan de van Riebeeckstraat hangen boomtakken over de weg, die een gevaar kunnen opleveren voor het verkeer.
In de Hildo Kropstraat en P.C. Hoofdstraat werden vooral de wortels en de daaruit voortkomende problemen met de bestrating genoteerd.

Grasveldje Willem-Alexander
Ook werd stilgestaan bij het grasveld bij Kindcentrum Willem-Alexander. Er is nog twijfel over wat daarmee moet gebeuren. Komt hier een pad zoals bij de voormalige Kleine Kampschool, aanplant van wat lage bomen zoals meidoorn of blijft het zo in verband met het uitzicht van de omwonenden in de hoogbouw.

Schuurtjes en bielzen Rozenstraat
Aangekomen bij de Rozenstraat ging het over de staat van schuurtjes en de vervanging van de bielzen. In de Anjelierstraat sprongen, net als eerder in de Hildo Kropstraat, bepaalde stukken van de bestrating in het oog.
Ook enkele algemeenheden voor de hele wijk, zoals het vele gebruik van paaltjes, de opstelplaatsen voor de ROVA en opstaande putten rond de Paul Krugerstraat en zijn zijstraten, kwamen ter sprake.

Alle situaties goed in kaart
Er werd goed naar het advies van de leden van de wijkvereniging geluisterd en iedereen kon zich vinden in de door de gemeente en Woonconcept genoteerde situaties.
Enkele van de besproken situaties zullen ook weer meegenomen worden in de vergaderingen van onze wijkvereniging.
De geslaagde samenwerking werd na twee uur winterse kou afgesloten met een warme kop koffie in ons altijd gastvrije wijkactiviteitencentrum.

 

Poort Parkstraat/Aastraat geïnspecteerd met bewoners Parkstraat

Het nieuwe jaar begon voor de wijkvereniging op donderdag 12 januari met een gang door de poort aan de achterzijde van de Parkstraat. Dit in verband met de nieuwbouw in de Aastraat, waarvan de achtertuinen op dezelfde poort aan zullen aansluiten.  Inbreng van de bewoners is dan volgens Wijkvereniging Steenwijk-West en Woonconcept op zijn plaats.

Verzamelen en bezichtiging
Iedereen verzamelde zich bij een gastvrije bewoner in huis, waarna men zich naar de poort begaf. Woning voor woning werd gekeken naar wat weg kan, en wat daar eventueel voor teruggeplaatst kan worden. Denk aan stenen muren, schuttingen en schuurtjes.

Uiteindelijk bleek op een tiental plekken wat te moeten gebeuren. Bij een van de schuurtjes werd bijvoorbeeld asbest aangetroffen. Ook stond er in het midden nog een oude schutting die ooit geplaatst was in verband met brommers die door de poort scheurden. Woonconcept maakte aantekeningen en foto’s van de betreffende situaties.

Gezamenlijk project voor bewoners
Na de bezichtiging kwam iedereen weer bijeen in hetzelfde huis, waar er koffie werd gezet voor alle aanwezigen. Onderwerp van gesprek waren opties voor de toekomst over een nieuwe wand, verlichting en straatkolken. Woonconcept beloofde ‘de boer op’ te gaan met de uitkomst en offertes te laten uitbrengen. Hierbij deed ze een beroep op de bewoners om er een gezamenlijk project van te maken, wat een gunstig effect kan hebben op de prijsstelling en waarbij posten geschrapt kunnen worden door zelfwerkzaamheid. Te denken valt aan een rol voor de bewoners met de sloop, waarbij Woonconcept de containers regelt.

Vervolgafspraak in ‘De Korf’
De mogelijkheden en uitkomsten zullen in een nieuwe bijeenkomst aan bod komen. Deze bijeenkomst staat gepland op donderdag 23 februari 2017 in wijkcentrum De Korf.

Een nieuw jaar vol mooie samenwerkingen
Met deze hervatting van samenwerking in de wijk, willen we namens de Wijkvereniging en de Redactie van Kijk op West alle inwoners van Steenwijk-West toch nog even een goed en gezond 2017 toewensen!

 

Kerstgroet vanuit de Aastraat

Na een bewogen 2016 even pas op de plaats en stilstaan bij wat er bereikt is in onze wijk.
Hieronder enkele foto’s van de vorderingen in de Aastraat.
Namens de redactie van Kijk op West en de wijkwebsite wensen wij u fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2017 toe.

img_0197 img_0198 img_0199 img_0200 img_0201 img_0202 img_0203

Kijk op West weer in uw brievenbus

Dit weekend ontvangt u de Kijk op West weer in de bus. Mocht u hem ook digitaal willen lezen klik dan op deze LINK

Veel leesplezier!

Vernieuwing Gasthuislaan

Zoals u ongetwijfeld gemerkt hebt, wordt sinds september druk gewerkt aan de Gasthuislaan.
“Natuurlijk vinden de mensen uit de wijk dit onhandig, maar het is een noodzakelijk kwaad”, aldus Martin Beumer, uitvoerder bij Dusseldorp Groep.

Via een loting tussen diverse geschikte bedrijven, werd Dusseldorp met exact dezelfde prijs de gelukkige die de klus mocht gaan klaren.
En dat is natuurlijk altijd mooi nieuws voor het grondwerkbedrijf.
Beumer: “Naast dat we een goede keuze zijn, naderden andere projecten hun einde en het bedrijf wil natuurlijk zichzelf en zijn verantwoording richting vaste mensen en machines overeind houden.”.

Planning omgedraaid
Deze stelling zette men direct vanaf de start kracht bij.
De geplande fasering van de gemeente is door Dusseldorp omgekeerd omdat het hoogste punt bij de Rozenstraat ligt.
Daardoor had de oude fasering voor problemen gezorgd met de afvoer van het water.
Aanvankelijk zou de straat van begin tot eind afgemaakt worden maar aangezien de afslag Rozenstraat in het midden ligt en er twee routes voor de afvoer zijn, moet er vanaf dat punt in twee richtingen worden gewerkt.

Uiteraard probeert het bedrijf te zorgen dat omwonenden zo min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.
Het is belangrijk dat de huizen in de straat bereikbaar blijven. Dit gebeurt door middel van bijvoorbeeld loopplanken. Ook helpen de mannen omwonenden regelmatig een handje met de boodschappentassen.

Onvoorziene omstandigheden
Het bedrijf is wel  tegen wat onvoorziene omstandigheden aangelopen.
Bijvoorbeeld een nevenriool dat in zijn geheel verwijderd moet worden.
De loopplanken worden overdag dus steeds verwijderd, want de klus moet wel direct gebeuren.
“Zoiets levert natuurlijk problemen op voor omwonenden, en dat begrijpen we, maar het moet uiteindelijk wel goed gebeuren”, vertelt een begripvolle Beumer.
Een ander voorbeeld is de start in week 36. Dit was twee weken later dan gepland, omdat nutsbedrijven de kabels nog moesten controleren en vervangen. Hiermee is de opleverdatum van 6 december 2016 natuurlijk ook met twee weken vertraagd.

Oplevering voor de kerst
“Maar ondanks deze en kleinere voorvallen proberen we het nu natuurlijk wel voor de kerst te halen, we gaan daar zeker voor” wil Beumer geruststellend besluiten.

Open dag wijkmoestuin druk bezocht

De open dag bij Wijkmoestuin de Slinger werd vandaag druk bezocht. Vanuit de hele wijk wisten mensen de moestuin te vinden. Ook de beschikbare groenten vonden gretig aftrek. De wijkbewoners werden onthaald met een kopje verse soep en een stuk hartige taart, bereid met groente uit de tuin.

Wilt u ook groente uit eigen wijk kopen? elke dinsdag en donderdag kunt u in de moestuin terecht voor groente die zo vers is dat hij ter plekke van de grond af komt!

IMG_2224 IMG_2223 IMG_2222 IMG_2221 IMG_2220 IMG_2219 IMG_2218