Mantelzorg, geweldig werk!

Mantelzorgers – mensen die veel voor hulpbehoevenden doen, meestal bekenden van elkaar – , doen geweldig werk, ook in Steenwijk-West. In november was er een bijeenkomst in De Korf om ervaringen uit te wisselen met de zogenaamde netwerkpartners. Dat zijn allerlei instanties die mantelzorgers aanmoedigen en ondersteunen. Bijvoorbeeld de gemeente, Timpaan Welzijn, zorgorganisaties, MEE, RIBW en Auti-start.

Ook worden mantelzorgers als dank af en toe in de watten gelegd, in de Week van de mantelzorg. Een dank-mailtje van een mantelzorger spreekt boekdelen: ‘Het was super in de wellness: sauna, stoomcabine… echt de moeite waard! Ook gesproken met andere mantelzorgers/sters. Thuisgekomen was ik geheel ontspannen; ik kan er weer helemaal tegenaan!!!’ Voor kinderen was er een leuke middag in het zwembad, zie de foto.

Meer informatie

Meer weten? Neem contact op met het mantelzorgnetwerk Steenwijkerland via Paula Bierma, 0521 – 53 99 99 of info@mantelzorgnetwerksteenwijkerland.nl.

Wijkvisie op school

Om ook de jonge bewoners van Steenwijk-West te betrekken bij de Wijkvisie, hebben zij les gehad van Hendrikus Loof van Woonconcept, Nicolette van den Poll van de gemeente en wijkkracht Frans ten Veen.

De drie gaven een gastles aan de kinderen van groep zeven en acht van Kindcentrum Willem Alexander. Aan bod kwamen zaken als de geschiedenis van de Wijkvisie, wat zien kinderen gebeuren in hun straat, hoe worden bewoners betrokken bij de plannen en wat gaat er de komende jaren gebeuren?

Uiteraard hadden de leerlingen zelf ook vragen. De kinderen wilden vooral dingen weten over speelvoorzieningen in de wijk, maar ook waren er vragen over hondenpoep, te hard rijden en hangjongeren. Ze mogen met leerkracht Alwin Mosterdijk gaan nadenken over wat zij zouden doen met de vrijgekomen ruimte als de woningen in de van Speykstraat en de Piet Heinstraat gesloopt zijn. In de volgende Kijk op West ziet u wat de kinderen hebben bedacht.

Wijkmoestuinen van Start

Het was al bekend dat er een wijkmoestuin/pluktuin gaat komen bij de Kleine Kamp. De andere locatie is nu ook zeker: bij De Slinger. Het worden twee verschillende tuinen, die aan de Kleine Kamp wordt een pluk- en moestuin met wat voorzieningen voor kinderen, die bij De Slinger een ‘serieuze’ moestuin met groenten die gegeten worden in het Wijkresto en verkocht gaan worden. Beide initiatieven worden financieel ondersteund door het Oranjefonds, de wijkvereniging, Timpaan Welzijn en Frion.

Op de Kleine Kamp gaat een groepje enthousiaste bewoners werken aan een pluk- en moestuin. Sandra Delfsma vertelt: “We hebben met succes verschillende subsidies binnengehaald. Voor een ervan was het een vereiste dat er meer groente- en fruitstruiken en -bomen moesten komen, dus het ontwerp wordt nu aangepast. De jeugd kan daar straks van dichtbij ervaren hoe groente en fruit groeit en bloeit. Ook hebben we ruimte voor een bloemenpluktuin gereserveerd. We verwachten in de volgende wijkkrant de definitieve tekening te kunnen laten zien en in 2015 de tuinen te gaan inrichten.” Ook zal een gedeelte van de groene ruimte worden ingericht voor de kinderen, onder andere met nieuwe speeltoestellen.

Moestuin de Slinger

De tweede moestuin komt naast De Slinger. Frion wil in januari starten met de ontwikkeling; cliënten samen met vrijwilligers. Joop Vink, vrijwilliger uit de Acaciaflat is een van de eerste betrokken buurtbewoners. Het Wijkresto zal de oogst gaan gebruiken. Maar u als buurtbewoner kunt straks ook profiteren van de opbrengsten; er zal regelmatig groente tegen schappelijke prijzen te koop zijn. Als u zich aanmeldt als vrijwilliger, krijg u natuurlijk kosteloos groente mee voor eigen gebruik! Geef u dus snel op bij de wijkkracht Frans ten Veen.

Februari: deel Aastraat gesloopt

De sloop van de woningen aan het oude deel van de Aastraat begint rond 1 februari. Onlangs is goed bekeken wat er precies gesloopt moet worden. De achtertuinen en achterpaden zitten op sommige plekken nogal ingewikkeld in elkaar. Sommige bewoners van de Parkstraat en Verlaatseweg hebben bijvoorbeeld schuttingen vastgezet aan een berging die gesloopt moet worden. Waar mogelijk wordt hiermee rekening gehouden, maar in sommige gevallen moeten bewoners hun spullen weghalen. Deze bewoners krijgen hierover nog een brief met informatie.

Tussen de Aastraat en Verlaatseweg staat over de hele lengte een forse muur als scheiding tussen de twee straten. De kwaliteit hiervan is zo slecht dat deze ook wordt verwijderd. Het hoogteverschil waarvoor de muur er stond zal op een goede maar tijdelijke manier worden opgevangen. Met de nieuwbouw zal er een definitieve oplossing voor komen.

Woonconcept is inmiddels begonnen met de selectieprocedure voor het werven van een architectenbureau dat de nieuwbouw, in samenwerking met direct-belanghebbenden zoals oud-bewoners en omwonenden, moet gaan ontwerpen. Het is nog niet te zeggen wanneer er gebouwd gaat worden.

Kanaal- en Parkstraat zijn bijna klaar

Vlak voor de kerst, levert aannemer HD-Infra de werkzaamheden aan de Kanaalstraat en de Parkstraat op. Komend voorjaar wordt in beide straten nieuw groen aangelegd. De plannen hiervoor zijn tot stand gekomen via co-creatie. Dit betekent dat de plannen samen met betrokken bewoners zijn ontworpen.

De riolering was sterk verouderd en is vervangen door een gescheiden rioolstelsel, waarbij het regenwater dat op de straat valt via een apart regenwaterriool wordt afgevoerd naar de Paardensloot. Tijdens de rioleringswerkzaamheden kwam de aannemer bij de gevels van de woningen diverse oude rioolbuizen tegen die deels nog in werking bleken te zijn. Ook zijn er in de Parkstraat diverse oude ‘beerputten’ opgegraven. De aannemer heeft hierdoor veel tijd besteed aan het verwijderen van oude rioleringen en het opnieuw aansluiten van de woningen op de nieuwe riolering. Hierbij was regelmatig de hulp nodig van de mannen van het gemeentelijke rioleringsteam. Zij beschikken over een zogenaamd rookapparaat, hiermee wordt rook in een rioolbuis geblazen om erachter te komen waar de buis naartoe loopt en of deze nog in werking is.

Na de rioleringswerkzaamheden is overal opnieuw bestrating aangebracht. De trottoirs en rijbaan zijn voorzien van nieuw materiaal en in de parkeerplaatsen zijn oude gebakken klinkers hergebruikt. Op de kruisingen Kanaalstraat-Verlaatseweg en Parkstraat-Verlaatseweg zuidzijde komen plateaus met drempels. Ook is in beide straten de openbare verlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting.

Ontwikkeling Kanaal- Parkstraat

Op 1 september zijn de werkzaamheden voor het vervangen van de riolering begonnen, deze zijn nu in volle gang. Als alles volgens planning verloopt, zijn ze eind 2014 klaar.

Het groen is in het voorjaar van 2015 aan de beurt. Met een groep bewoners is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het groen bij de Kanaalstraat. Het viel op dat zij hier heel goede en bruikbare ideeën voor hadden. Binnenkort worden de bewoners van de Kanaal- en Parkstraat geinfomeerd over de uiteindelijke plannen voor de inrichting van het groen. We kunnen alvast verklappen dat het erg mooi wordt!

Speelplein Astraat gepimpt

Het speelpleintje aan de Aastraat oogt weer fris en uitnodigend, na een opknapbeurt door omwonenden. Kelvin de Ruiter (9 jaar) stuurde met hulp van zijn moeder tekeningen naar de gemeente om zo aandacht te vragen voor de speelplek voor zijn huis in de Aastraat. Hij vond dat het wel wat mooier kon en wilde ook graag een nieuw speeltoestel. De speeltuin was echter nog niet aan de beurt om opgeknapt te worden; de toestellen die er nu staan, zijn nog goed en niet afgeschreven.

Wel bood de gemeente hulp aan voor het pimpen van het pleintje. Die hulp was in eerste instantie niet helemaal wat men ervan had verwacht, maar na toestemming van de wijkkracht voor het halen van meer verf, hebben een tiental ouders en een aantal kinderen er met lekkere knalkleuren een vrolijke boel van gemaakt. Misschien niet helemáál wat Kelvin had gehoopt, maar het is zeker een hele verbetering!

Jan van Riebeeckstraat: plan gewijzigd, bouw start begin 2015

Door de investeringsstop waar Woonconcept vorig jaar mee te maken kreeg, zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw aan de Jan van Riebeeckstraat – ter vervanging van het blokje ouderenwoningen – behoorlijk vertraagd. Maar nu is dit weer opgepakt.

Wel is er een wijziging: oorspronkelijk is uitgegaan van acht jon- gerenwoningen op de twee verdiepingen en vier woningen voor cliënten van RIBW op de begane grond. Het aantal jongeren- woningen is nu teruggebracht naar vier. De andere vier woningen zijn straks voor eenieder toegankelijk, waarschijnlijk ko- men daar alleenstaanden, want ze zijn niet groot. Naar verwachting start de bouw be- gin 2015.

Aastraat spannend project

De sloopwoningen aan het oude deel van de Aastraat zijn bijna allemaal leeg. Dat wil zeggen dat bijna alle huurders van Woon- concept zijn vertrokken. Voor enkele per- sonen moet nog een oplossing gevonden worden en daar wordt hard aan gewerkt. De voorbereiding voor de sloop van de wonin- gen is inmiddels in volle gang. De daadwerkelijke sloop is afhankelijk van het moment waarop de laatste huurder vertrokken is.

Woonconcept Vastgoed is opdrachtgever voor de bouw. Zoals het nu lijkt, zou die eind november, begin december kunnen starten. Dit houdt in dat er samen met (oud-)bewoners, omwonenden en andere betrokkenen getekend gaat worden aan een ontwerp voor nieuwe woningen die het beste zouden passen in de Aastraat van de toekomst. Het is voor het eerst dat Woon- concept nieuwbouw op deze manier gaat voorbereiden, dus het wordt een spannend project. Via de Kijk op West houden wij u op de hoogte!

Wijkvisie: plan van aanpak 2015-2019 is klaar

Er is in de eerste jaren van de Wijkvisie 2025 veel gebeurd; het resultaat ziet u dagelijks om u heen. Voor de volgende periode, van 2015 tot 2019, werken Woonconcept en de gemeente Steenwijkerland de plannen nu uit. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de resultaten van een evaluatieonderzoek dat begin dit jaar is uitgevoerd.

Het was de bedoeling om rond het uit- komen van deze Kijk op West tijdens een openbare wijkavond de plannen voor de komende vijf jaar te presenteren: wat wordt er gesloopt, wat wordt er gereno- veerd, welke straten worden opgeknapt, wat gaat er op sociaal terrein worden on- dernomen? Helaas is het niet gelukt om die planning te halen doordat de besluit- vorming binnen de gemeente iets langer duurt dan was voorzien.

De Stuurgroep Wijkvisie, waarin ge- meente en Woonconcept zitten, is in- middels wel akkoord met de plannen. Het is de bedoeling dat besluitvorming bij de gemeente zal plaatsvinden in november en (begin) december. De openbare wijkavond wordt hoogstwaar- schijnlijk op 1 december gehouden, u ontvangt daarvoor tegen die tijd een uitnodiging.