Ontwikkeling Kanaal- Parkstraat

Op 1 september zijn de werkzaamheden voor het vervangen van de riolering begonnen, deze zijn nu in volle gang. Als alles volgens planning verloopt, zijn ze eind 2014 klaar.

Het groen is in het voorjaar van 2015 aan de beurt. Met een groep bewoners is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het groen bij de Kanaalstraat. Het viel op dat zij hier heel goede en bruikbare ideeën voor hadden. Binnenkort worden de bewoners van de Kanaal- en Parkstraat geinfomeerd over de uiteindelijke plannen voor de inrichting van het groen. We kunnen alvast verklappen dat het erg mooi wordt!

Speelplein Astraat gepimpt

Het speelpleintje aan de Aastraat oogt weer fris en uitnodigend, na een opknapbeurt door omwonenden. Kelvin de Ruiter (9 jaar) stuurde met hulp van zijn moeder tekeningen naar de gemeente om zo aandacht te vragen voor de speelplek voor zijn huis in de Aastraat. Hij vond dat het wel wat mooier kon en wilde ook graag een nieuw speeltoestel. De speeltuin was echter nog niet aan de beurt om opgeknapt te worden; de toestellen die er nu staan, zijn nog goed en niet afgeschreven.

Wel bood de gemeente hulp aan voor het pimpen van het pleintje. Die hulp was in eerste instantie niet helemaal wat men ervan had verwacht, maar na toestemming van de wijkkracht voor het halen van meer verf, hebben een tiental ouders en een aantal kinderen er met lekkere knalkleuren een vrolijke boel van gemaakt. Misschien niet helemáál wat Kelvin had gehoopt, maar het is zeker een hele verbetering!

Jan van Riebeeckstraat: plan gewijzigd, bouw start begin 2015

Door de investeringsstop waar Woonconcept vorig jaar mee te maken kreeg, zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw aan de Jan van Riebeeckstraat – ter vervanging van het blokje ouderenwoningen – behoorlijk vertraagd. Maar nu is dit weer opgepakt.

Wel is er een wijziging: oorspronkelijk is uitgegaan van acht jon- gerenwoningen op de twee verdiepingen en vier woningen voor cliënten van RIBW op de begane grond. Het aantal jongeren- woningen is nu teruggebracht naar vier. De andere vier woningen zijn straks voor eenieder toegankelijk, waarschijnlijk ko- men daar alleenstaanden, want ze zijn niet groot. Naar verwachting start de bouw be- gin 2015.

Aastraat spannend project

De sloopwoningen aan het oude deel van de Aastraat zijn bijna allemaal leeg. Dat wil zeggen dat bijna alle huurders van Woon- concept zijn vertrokken. Voor enkele per- sonen moet nog een oplossing gevonden worden en daar wordt hard aan gewerkt. De voorbereiding voor de sloop van de wonin- gen is inmiddels in volle gang. De daadwerkelijke sloop is afhankelijk van het moment waarop de laatste huurder vertrokken is.

Woonconcept Vastgoed is opdrachtgever voor de bouw. Zoals het nu lijkt, zou die eind november, begin december kunnen starten. Dit houdt in dat er samen met (oud-)bewoners, omwonenden en andere betrokkenen getekend gaat worden aan een ontwerp voor nieuwe woningen die het beste zouden passen in de Aastraat van de toekomst. Het is voor het eerst dat Woon- concept nieuwbouw op deze manier gaat voorbereiden, dus het wordt een spannend project. Via de Kijk op West houden wij u op de hoogte!

Wijkvisie: plan van aanpak 2015-2019 is klaar

Er is in de eerste jaren van de Wijkvisie 2025 veel gebeurd; het resultaat ziet u dagelijks om u heen. Voor de volgende periode, van 2015 tot 2019, werken Woonconcept en de gemeente Steenwijkerland de plannen nu uit. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de resultaten van een evaluatieonderzoek dat begin dit jaar is uitgevoerd.

Het was de bedoeling om rond het uit- komen van deze Kijk op West tijdens een openbare wijkavond de plannen voor de komende vijf jaar te presenteren: wat wordt er gesloopt, wat wordt er gereno- veerd, welke straten worden opgeknapt, wat gaat er op sociaal terrein worden on- dernomen? Helaas is het niet gelukt om die planning te halen doordat de besluit- vorming binnen de gemeente iets langer duurt dan was voorzien.

De Stuurgroep Wijkvisie, waarin ge- meente en Woonconcept zitten, is in- middels wel akkoord met de plannen. Het is de bedoeling dat besluitvorming bij de gemeente zal plaatsvinden in november en (begin) december. De openbare wijkavond wordt hoogstwaar- schijnlijk op 1 december gehouden, u ontvangt daarvoor tegen die tijd een uitnodiging.