Vluchtelingen hartelijk welkom

Ook Steenwijk draagt een steentje bij aan de opvang van vluchtelingen uit Syrië. Verdeeld over drie woningen in West, aan de Tulpstraat en de Verlaatseweg, heeft de van oorsprong Iraakse familie Baraka onlangs een veilig onder- komen gekregen.

Onder leiding van Zorggroep Oude en Nieuwe Land en Timpaan Welzijn, zijn er met behulp van vele vrijwilligers van de Stichting Present, 45 maar liefst, vier woningen in Steenwijk-West opgeknapt en ingericht. Er is door de vrijwilligers geschilderd, geboend, geboord, ze hebben spullen opgehangen, de tuinen verzorgd en boodschappen gedaan. Kortom: ze waren fantastisch en zonder hen was dit niet gelukt!

De familie Baraka bestaat uit elf personen en komt oorspronkelijk uit Bagdad. Zij zijn christen en in Irak worden christenen vervolgd. De familie is uiteindelijk gevlucht naar Damascus in Syrië en heeft daar altijd bij elkaar gewoond. Toen daar ongeveer twee jaar geleden een burgeroorlog uitbrak, was het ook daar niet langer veilig. Aangezien de familie gewend was om bij elkaar te wonen en ze elkaar misten, heeft de familie ervoor gekozen drie in plaats van de vier huizen te betrekken.

Op de foto worden de Syrische vluchtelingen hartelijk welkom geheten door de burgemeester. De vrouw die de taart vasthoudt is een achternicht van de familie die al jaren in Hoogeveen woont. Zij treedt ook op als tolk voor de familie.

Speelplein Astraat gepimpt

Het speelpleintje aan de Aastraat oogt weer fris en uitnodigend, na een opknapbeurt door omwonenden. Kelvin de Ruiter (9 jaar) stuurde met hulp van zijn moeder tekeningen naar de gemeente om zo aandacht te vragen voor de speelplek voor zijn huis in de Aastraat. Hij vond dat het wel wat mooier kon en wilde ook graag een nieuw speeltoestel. De speeltuin was echter nog niet aan de beurt om opgeknapt te worden; de toestellen die er nu staan, zijn nog goed en niet afgeschreven.

Wel bood de gemeente hulp aan voor het pimpen van het pleintje. Die hulp was in eerste instantie niet helemaal wat men ervan had verwacht, maar na toestemming van de wijkkracht voor het halen van meer verf, hebben een tiental ouders en een aantal kinderen er met lekkere knalkleuren een vrolijke boel van gemaakt. Misschien niet helemáál wat Kelvin had gehoopt, maar het is zeker een hele verbetering!