Februari: deel Aastraat gesloopt

De sloop van de woningen aan het oude deel van de Aastraat begint rond 1 februari. Onlangs is goed bekeken wat er precies gesloopt moet worden. De achtertuinen en achterpaden zitten op sommige plekken nogal ingewikkeld in elkaar. Sommige bewoners van de Parkstraat en Verlaatseweg hebben bijvoorbeeld schuttingen vastgezet aan een berging die gesloopt moet worden. Waar mogelijk wordt hiermee rekening gehouden, maar in sommige gevallen moeten bewoners hun spullen weghalen. Deze bewoners krijgen hierover nog een brief met informatie.

Tussen de Aastraat en Verlaatseweg staat over de hele lengte een forse muur als scheiding tussen de twee straten. De kwaliteit hiervan is zo slecht dat deze ook wordt verwijderd. Het hoogteverschil waarvoor de muur er stond zal op een goede maar tijdelijke manier worden opgevangen. Met de nieuwbouw zal er een definitieve oplossing voor komen.

Woonconcept is inmiddels begonnen met de selectieprocedure voor het werven van een architectenbureau dat de nieuwbouw, in samenwerking met direct-belanghebbenden zoals oud-bewoners en omwonenden, moet gaan ontwerpen. Het is nog niet te zeggen wanneer er gebouwd gaat worden.