Feestelijke start bouw Aastraat

Donderdagmiddag 6 oktober kwamen inwoners van het Dal bijeen om de nieuwbouw aan de Aastraat van start te zien gaan.

De officiële aftrap vond plaats om drie uur en begon met een toespraak van de nieuwe Woonconcept-directeur Nicole Peeters. Zij vertelde bewoners en belangstellenden, zo’n veertig in getal, dat bij de bouw van de 28 nieuwe woningen veel bespaard is door aannemersmaatschappij Friso eerder in het proces te betrekken. Dit geld kan elders in de wijk weer geïnvesteerd worden, zodat iedereen hiervan profiteert.

Veel lovende woorden

Wethouder Bert Dedden van Steenwijkerland liet vooral weten dat hij blij was dat er bij dit mooie moment stil werd gestaan. Hij was erg tevreden over de energiezuinigheid van de toekomstige woningen. Ook vielen er lovende woorden over de samenwerking van bewoners en Woonconcept tijdens de totstandkoming. Trijntje Doorenspleet wenste namens de wijkvereniging zowel toekomstige bewoners als de huidige omwonenden veel succes en woonplezier toe.

Afsluiting met koffie en gebak

Hierna kon de wethouder de officiële start inluiden. In aanwezigheid van de belangstellenden plaatste hij, met wat hulp, de eerste vloerplaat. Na het officiële gedeelte praatte de groep aanwezigen nog gezellig na onder het genot van koffie met gebak en de toepasselijke tonen van de Madness-hit ‘Our House’.