Goed Idee! – Nieuw Project in West

Goed Idee!
Het Goed Idee! project geeft alle inwoners uit de wijk een kans een goed idee aan te leveren voor hun straat of buurt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: bloembakken om de straat op te fleuren, een burendag met spelletjes voor de kinderen, een gezamenlijke AED cursus, het aanleggen van een moestuintje in de straat, het aanschaffen van buurtgereedschap voor de zware klussen of een dag waarbij de eenzame ouderen in het zonnetje gezet worden. Er is van alles mogelijk. Ideeën moeten plaatsvinden in de wijk en voor iedereen toegankelijk zijn. Samen kunnen jullie ideeën indienen. Het idee moet kort omschreven worden en er moet een (simpele) begroting bijzitten. Geef duidelijk aan hoeveel geld jullie nodig zijn om het idee te realiseren.

Stem op Goede Ideeën
Om geld te krijgen voor jullie idee komen we met iets nieuws. Maandag 15 april 2019 organiseren we een avond waarbij de hele wijk kan stemmen op ideeën. Bij binnenkomst krijgt iedere bewoner tien fiches, deze kan je verdelen over de ideeën waarvan jij vindt dat ze uitgevoerd moeten worden. Je mag alle fiches aan één idee geven, maar je kan ook tien ideeën, één fiche geven. Hoe meer mensen je enthousiast weet te maken voor jullie idee, hoe groter de kans dat je geld krijgt om het uit te voeren.

Koppengeld en hulp
Om de ideeën te financieren spreken we het koppengeld aan. Koppengeld is geld dat de gemeente geeft voor het uitvoeren van plannen in de wijk. De laatste jaren zijn er speeltuintjes mee aangelegd, materialen aangeschaft voor het Wijkcentrum en kinderactiviteiten mee georganiseerd. Komend jaar komt een deel van het koppengeld direct ten goede aan ideeën van bewoners uit de wijk. Mocht jullie idee nou dusdanig veel kosten dat er meer nodig is dan wat er beschikbaar is, geen nood we helpen jullie op weg fondsen aan te schrijven of sponsoren te zoeken. Begin dus met een Goed Idee!…

Ideeën aanleveren voor 1 april
Lever jullie ideeën aan vóór 1 april. Nogmaals een korte beschrijving van het idee en een simpele begroting is voldoende. We stellen een paar voorwaarden: het moet ten goede komen aan onze wijk, het moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus geen privé projecten, we financieren geen BBQ’s, eten of drinken, maar wel materialen voor een buurtfeest, springkussens, tafeltjes en stoelen bijvoorbeeld. Mocht je vragen hebben of hulp wensen mail naar: bestuur@steenwijkwest.nl Ook de ideeën kunnen naar dit mailadres gestuurd worden.

SUCCES ALLEMAAL!

Wijkvereniging Steenwijk-West, Wijkkracht Frans ten Veen.

 
De in te vullen huis-aan-huis flyer:
flyer goed idee achter