Huiszwaluwen verhuizen van Aastraat naar Parkstraat

Misschien bent u onlangs door de Parkstraat gekomen en is het u opgevallen dat aan 1 van de woningen latten en nestkommetjes hangen. Die zijn bedoeld voor huiszwaluwen. Huiszwaluwen zijn sierlijke, zwart-wit gekleurde zwaluwen, die u kunt aantreffen in dorpen en steden. Ook Steenwijk-West kende tot voor kort z’n eigen huiszwaluwenkolonie in de Aastraat. Dagmar Heidenga had het het genoegen een tijdje met ze samen te leven.

Dagmar: “De huiszwaluwen broedden elk jaar in deze straat, waar ze hun nestjes hadden gebouwd onder de dakoverstekken. ’s Zomers was het genieten om ze door de lucht te zien scheren en ze te horen kwetteren. Tot in september, dan werd het weer stil in de straat, als de huiszwaluwen vertrokken om te gaan overwinteren in Centraal-Afrika. De huiszwaluwen kunnen nu elk moment terugkeren van hun verre reis. Om te ontdekken dat hun nesten verdwenen zijn. Dat gebeurt helaas vaker.

Zuinig zijn op kolonies

Huiszwaluwen nestelen vooral onder dakoverstekken van huizen en onder bruggen en zijn dus erg afhankelijk van mensen. Hun nesten zijn niet wettelijk beschermd, dus als een huis of brug gesloopt wordt, moeten de huiszwaluwen op zoek naar een nieuwe plek. Dit kleine vogeltje dat elk jaar moeiteloos duizenden kilometers vliegt naar Afrika en terug, is dus eigenlijk heel erg kwetsbaar. De populatie in Nederland is sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw sterk afgenomen. Reden genoeg dus om zuinig te zijn op de kolonies die er nog zijn.

Met dat in het achterhoofd heb ik contact gezocht met het Zwaluwen-adviesbureau en gevraagd wat er nodig zou zijn om de zwaluwen een nieuwe plek te bieden. Ik was zelf inmiddels verhuisd naar de Parkstraat en vroeg me af of ik wellicht de zwaluwen zou kunnen laten meeverhuizen. En inderdaad, de woning bleek geschikt voor de huiszwaluwen. Vervolgens heb ik een voorstel gemaakt voor het ‘verhuizingsproject’ en dat naar Woonconcept gestuurd, waar het terecht kwam bij Hans Hanema. Hans was meteen enthousiast en zegde alle medewerking toe.

Met dank aan de inzet van Woonconcept, het Hometeam en het Plusteam is het project snel gerealiseerd.

Aan de gevels van mijn huurwoning aan de Parkstraat 17 zijn door het Hometeam kunstnesten, casconesten en steunlatten geplaatst. De kunstnesten moeten de zwaluwen naar deze woning lokken, waar ze vervolgens op de steunlatten en casconesten zelf hun nestje kunnen bouwen. Daarvoor hebben ze per nest zo’n 1500 bolletjes klei of leem nodig! Dit materiaal kunnen ze verzamelen in de speciale ‘leemplaats’ die dankzij het Plusteam is aangelegd in een groenstrook van de Parkstraat. De bedoeling is dat deze leemplaats vrij blijft van begroeiing en lekker vochtig blijft. Vochtig leem plakt goed aan elkaar en is erg stevig en vormt daarmee ideaal bouwmateriaal voor de huiszwaluwennesten.”

Volg het project op Facebook

En nu is het dus wachten op de terugkeer van de huiszwaluwen. De vraag is natuurlijk of ze van de voorzieningen gebruik zullen maken. In ieder geval is aan alle randvoorwaarden voor succesvolle vestiging voldaan. Het is nu aan de vogels. Bent u nieuwsgierig geworden? Het succes van het project is te volgen via Facebook (https://www.facebook.com/pages/Huiszwaluwen-Steenwijk/780456718699895) en Twitter (@Huiszwaluw_StwW).

 

P1010954P1060715

P1010933unnamedKopie van P1070923