Jan van Riebeeckstraat: plan gewijzigd, bouw start begin 2015

Door de investeringsstop waar Woonconcept vorig jaar mee te maken kreeg, zijn de voorbereidingen voor de nieuwbouw aan de Jan van Riebeeckstraat – ter vervanging van het blokje ouderenwoningen – behoorlijk vertraagd. Maar nu is dit weer opgepakt.

Wel is er een wijziging: oorspronkelijk is uitgegaan van acht jon- gerenwoningen op de twee verdiepingen en vier woningen voor cliënten van RIBW op de begane grond. Het aantal jongeren- woningen is nu teruggebracht naar vier. De andere vier woningen zijn straks voor eenieder toegankelijk, waarschijnlijk ko- men daar alleenstaanden, want ze zijn niet groot. Naar verwachting start de bouw be- gin 2015.