Ontwikkeling Kanaal- Parkstraat

Op 1 september zijn de werkzaamheden voor het vervangen van de riolering begonnen, deze zijn nu in volle gang. Als alles volgens planning verloopt, zijn ze eind 2014 klaar.

Het groen is in het voorjaar van 2015 aan de beurt. Met een groep bewoners is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het groen bij de Kanaalstraat. Het viel op dat zij hier heel goede en bruikbare ideeën voor hadden. Binnenkort worden de bewoners van de Kanaal- en Parkstraat geinfomeerd over de uiteindelijke plannen voor de inrichting van het groen. We kunnen alvast verklappen dat het erg mooi wordt!