Wie & wat in West

Wijkcentrum de Korf

Wijkvereniging

Wijkwerkplaats

Wijkvisie

Wijknieuws Steenwijk-West

Even voorstellen: Adrie Berkenbosch

Om na mijn pensioen niet in een ‘sociaal gat’ te vallen, heb ik besloten om zitting te nemen in het bestuur van de wijkvereniging. Mijn pensioen gaat weliswaar pas over 2,5 jaar in, maar om mij alvast in te werken en de ins en outs van de wijk eigen te maken, heb ik me nu […]

Mededelingen van het bestuur

Ieder jaar zijn we statutair verplicht een ledenvergadering te houden waarin we verantwoording afleggen over de ondernomen activiteiten en financiën. De opkomst bij de jaarvergadering op 20 oktober viel tegen, maar dat ligt ook wel een beetje aan onszelf. Misschien moeten we overwegen om naast de gebruikelijke ‘huishoudelijke zaken’ een thema in te lassen of […]

Ontwikkeling Kanaal- Parkstraat

Op 1 september zijn de werkzaamheden voor het vervangen van de riolering begonnen, deze zijn nu in volle gang. Als alles volgens planning verloopt, zijn ze eind 2014 klaar. Het groen is in het voorjaar van 2015 aan de beurt. Met een groep bewoners is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het groen bij […]

Links

Kijk op West
digitale editie

Twitter West

Tweets Kijk op West

Facebook

Load more

ACTIVITEITEN DE KORF