Rectificatie: Leidt co-creatie tot tevredenheid?

In de laatste Kijk Op West stond een artikel over de Gasthuislaan, Bilderdijkstraat en Vondelstraat.

Hierin werd vermeldt dat deze evaluatie al plaatsgevonden heeft.
Dit is niet waar, de bewoners krijgen nog een brief over de werkelijke tijd en plaats.

Met welgemeende excuses van de redactie.