Uiteindelijke opzet ‘PietSpeyk’ bekend

Woonconcept heeft de knoop doorgehakt over de nieuwe woningen aan de Piet Hein en van Speykstraat. Er worden op de locatie 27 nieuwe woningen gerealiseerd. Te weten 19 huurwoningen en 8 koopwoningen. Op het bestemmingsplan zijn geen bezwaren ingediend.

Recent is besloten om de woningen een extra duurzaamheidsslag te geven. De woningen zullen ‘all electric’ worden, wat betekent dat er geen gasaansluitingen in komen. Er wordt met de aannemer besproken hoe deze maatregel in het huidige ontwerp toegepast kan worden.

Huurwoningen
De sociale huurwoningen zijn verdeeld over twee straten: 11 stuks aan de van Speykstraat en 8 aan de Vondelstraat. De huurprijs van de woningen is momenteel vastgesteld op € 597,30 (prijspeil 2018). De nieuwe woningen worden zo huurtoeslag toegankelijk. Ze zijn uitermate geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens. Pas op het moment dat Woonconcept en aannemer er samen uit zijn gekomen kan er een inschatting worden gemaakt over het tijdstip van verhuur.

Koopwoningen
Informatie over de verkoop van de 8 koopwoningen aan de Piet Heinstraat kunt u verkrijgen via www.wvgontwikkeling.nl

Straatprofiel
Er ligt bij omwonenden een wens om de straten te verbreden. Bestaande bomen, kabels en leidingen maken dit een lastige opgave. Er zullen eerst nog gesprekken plaatsvinden met de nutsbedrijven en de projectgroep om de mogelijkheden te bespreken.

 

Foto’s huidige situatie:

thumbnail_DSC_0006 thumbnail_DSC_0005