Alle wijkwerkers van en in Steenwijk-West

Wie?
Esther Otten en Sytske Wolthuizen
wijkverpleegkundige  Zorggroep Oude enNieuwe Land
thuiszorg-team Rondom de Kaampe

Wat we doen?
Wij verlenen zorg bij mensen thuis en kunnen helpen bij het organiseren van overige zorg thuis (via thuiszorg, andere instanties of mantelzorg).

Hoe kunt u ons bereiken?
0521 – 74 40 42
e.otten@zorggroep-onl.nl
s.wolthuizen@zorggroep-onl.nl

Wie?
Trees Duyvestijn
Verpleegkundige
Buurtzorg Steenwijk3

Wat ik doe?
U kunt bij mij terecht voor iedere hulpvraag op het gebied van (per- soonlijke) zorg en verpleging. Een verwijzing van een (huis-)arts is hiervoor niet nodig

Hoe kunt u mij bereiken?
06 – 23 10 13 98
steenwijk3@buurtzorgnederland.com

Wie?
Taco Schiphorst

Buurtwerker Sociaal Werk de Kop

Wat ik doe?
Sinds mei 2021 ben ik Buurtwerker in verschillende wijken van Steenwijk, waaronder Steenwijk-West. Als Buurtwerker ben ik in de wijk actief en ondersteun u graag bij het ontwikkelen of handen en voeten geven aan een leuk idee of initiatief.

Hoe kunt u mij bereiken?
06-20506809 bellen, appen of mailen naar t.schiphorst@sociaalwerkdekop.nl

Wie?
Noor Koops
Bewonersconsulent Woonconcept

Wat wij doen?
Wij houden ons bezig met leefbaarheid in de wijk, bijvoorbeeld klachten over overlast van buren. Ook met persoonlijke vragen over wonen kunnen huurders bij ons terecht. We werken nauw samen met alle andere instanties in de wijk. Wij kunnen bij u komen, maar u kunt ook op afspraak langskomen in ons steunpunt aan de Gasthuisstraat 42.

Hoe kunt u ons bereiken?
088 – 61 62 000
info@wooonconcept.nl

Wie?
Barry Bakker
werkleider/jobcoach
Wijkwerkplaats

Steenwijk-West

Wat ik doe?
U ziet ons team in de wijk en par- ken zwerfvuil ruimen. Ook plegen wij onderhoud bij leegstaande woningen en aan de achterpaden tussen de huurwoningen.

Op de hoek van de Paul Kruger- straat en de Rembrandtstraat hebben wij een loods waar we onder andere fietsen opknappen.

Hoe kunt u mij bereiken?
06 – 41 950 821
barry.bakker@steenwijkerland.nl

Wie?
Gerda Feijer, Jan Leijkendijk,

Woonbeheerder/huismeester
Woonconcept

Wat we doen?
Wij zorgen dat de buurt schoon, heel en veilig is. We handelen klachten af over tuinen, openbare ruimte, achterpaden enzovoort. In de wijk zijn wij het eerste aanspreekpunt van Woonconcept.

Hoe kunt u ons bereiken?
088 – 61 62 000
info@woonconcept.nl

Wie?
(v.l.n.r.) Klaas Piest, Elian Bruynen, Kim Philippus, Arjanne Dijkslag.

Zijn?
Ambulant begeleiders bij Frion Zorg.

Wat we doen?
Wij ondersteunen bewoners met een verstandelijke beperking thuis. Met hulpvragen bij bijvoorbeeld financiën/post, invulling van vrije tijd, opvoeding, relaties en werk. Om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en leven. Wij doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen.

Hoe kunt u ons bereiken?
06 -51 62 79 09 of 06 – 12 58 11 20
wmosteenwijkerland@frionzorg.nl

Wie?
RIBW – Groep Overijssel

Wat we doen?
Bij RIBW begeleiden wij 20 clienten met psychiatrische of psychische problemen die in Steenwijk-West zorg met verblijf krijgen. Ook geven we ambulante begeleiding aan clienten die zelfstandig wonen.

Hoe kunt u ons bereiken?
0521 – 52 28 19
0521 – 52 11 78 (Ambulant)
verblijfcg@ribwgo.nl

Wie?
Lina van Veen

Is?
Coördinator Kernen en Wijken bij de gemeente Steenwijkerland.

Wat ik doe?
Inwoners zitten vol goede ideeën om hun woonomgeving te verbeteren. De gemeente vindt het belangrijk dat deze ideeën ook tot bloei komen. Dus heb jij een idee voor Steenwijk-West? laat het mij weten, want ik ga graag met jou in gesprek.

Hoe kunt u mij bereiken?
06 – 11 19 85 28
lina.van.veen@steenwijkerland.nl

Wie?
Arjan Lamslag

Is?
Preventiewerker bij Tactus Verslavingszorg

Wat ik doe?
Ik behandel alle vragen rondom verslaving en middelengebruik. Denk aan bezorgde moeders die drugs bij hun kind hebben gevonden, een school die voorlichting wil of mensen die van zichzelf vinden dat ze teveel gamen of drinken. Ik ga dan samen met iemand kijken wat er nodig is. Vaak kom ik bij mensen thuis of op bezoek bij een instelling. Contact met mij is altijd kosteloos en anoniem.

Hoe kunt u mij bereiken?
088 – 38 22 887 of 06 – 22 69 13 29
a.lamslag@tactus.nl

ONDERWIJS IN WEST

In Steenwijk-West zijn een aantal scholen gevestigd. Elk met eigen karakteristieken en aandachtspunten. Om u te helpen de juiste school voor uw kind te kiezen, stellen wij de scholen hier kort aan u voor. Meer informatie vindt u op de websites van de scholen zelf door op de betreffende button te klikken.

DE BEZIGE BIJTJES

Peuterzaal de Bezige Bijtjes is onderdeel van SPS. SPS is een professionele organisatie voor peuterspeelzaalwerk in de gemeente Steenwijkerland. De Stichting biedt speelmogelijkheden voor kinderen van 2 tot 4 jaar. De vaste groep leeftijdsgenootjes onder leiding van de eigen leidster draagt bij aan een veilige en snelle hechting en aan een goed speel-leerklimaat.

KINDCENTRUM WILLEM ALEXANDER

Kindcentrum Willem Alexander is een protestants-christelijk kindcentrum waar kinderen vanaf 0 jaar tot en met het einde van hun basisschooltijd welkom zijn. Er is er bij ons ook kinderopvang en buitenschoolse opvang. Ons team gaat samen met de kinderen aan de slag om met ieders mogelijkheden en samen met elk kind een topprestatie te bereiken. Ouders, kinderen en leerkrachten gaan op Kindcentrum Willem Alexander op een ontspannen manier met elkaar om. Onze missie: ‘Sterk in onderwijs en samenleven’ en daar zetten we ons allemaal dagelijks voor in.

DE SAMENSPRONG

De Samensprong werkt met kleine combinatiegroepen. We zijn begonnen met een voor ons compleet nieuwe manier van werken, die gericht is op optimaal en passend onderwijs. Elke leraar is gespecialiseerd in een vak en weet zo precies wat doelen en moeilijkheden zijn. Het grote voordeel van de combinatiegroepen 1,2 en 3 is dat de kinderen van groep 1 en 2 de gelegenheid krijgen om mee te liften met de lessen van groep 3 en het resultaat daarvan is dat een aantal kinderen uit de kleuterklas al kunnen lezen voordat zij naar groep 3 gaan.

DE WEGWIJZER

Vanuit de liefde van Christus willen we een bijdrage leveren aan de ontplooiing van kinderen. We willen kinderen aan de hand nemen en kennis leren maken met de wereld om ons heen waarin zij hun talenten leren ontwikkelen en inzetten. Ons streven is uitdagend onderwijs bieden aan al onze leerlingen. Ieder kind is uniek; onze lesstof wordt daarom zo aangeboden, dat het aansluit bij de individuele leer- en ontwikkelbehoefte van de leerlingen. Hierbij gebruiken wij de structuur binnen HGW (Handelings Gericht Werken). Bij dit onderwijsaanbod worden moderne eigentijdse middelen ingezet.

SPEEL@HOME

Een warme, veilige en gemoedelijke omgeving waar een kind volkomen zichzelf mag en kan zijn. Een plek waar hij of zij zich thuis voelt. Waar zijn of haar luier verschoond wordt alsof het de gewoonste zaak van de wereld is en waar het heerlijk rustig, volgens eigen schema, de fles leeg kan drinken en daarna nog lekker kan knuffelen met de pedagogisch medewerker. Waar het zich kan ontwikkelen maar waar het ook heerlijk kan luieren als hier behoefte aan is. Waar huiswerk gemaakt kan worden en waar het leert om samen te spelen en te delen met andere kinderen. Een plek die refereert aan Thuis. Waardoor ouders zorgeloos die dingen kunnen doen die ook moeten gebeuren.

WONEN IN WEST

Woningcorporatie Woonconcept is actief is op het gebied van huisvesting, woon- en zorgdiensten. Woonconcept verhuurt en beheert ongeveer 12.500 woningen, garages en bedrijfspanden in de gemeenten Assen, Hoogeveen, Meppel en Steenwijkerland.

Woonconcept verhuurt woningen in verschillende wijken in Steenwijk; Centrum, de Oostermeenthe, De Gagels, Clingenborgh, Oostwijken, Kornputkwartier en Steenwijk-West. Daarnaast verhuurt de corporatie woningen in de omliggende dorpen Steenwijkerwold, Willemsoord, Tuk, Eesveen, Zuidveen, Onna, Oldemarkt, Kuinre en de buurtschappen Baars, de Pol, Kallenkote en Witte Paarden.

Woonconcept verhuurt bijna 1100 woningen in Steenwijk-West. Het aanbod is zeer gevarieerd; seniorenwoningen, eengezinswoningen en beneden- en bovenwoningen. Voor Steenwijk-West heeft Woonconcept samen met de gemeente een wijkvisie 2025 opgesteld. De afgelopen jaren, en nog steeds, wordt hier hard aan gewerkt en de komende jaren vindt dit een vervolg. Meer informatie over Woonconcept is te vinden op www.woonconcept.nl

MFC DE ZUIDWESTER

MFC de Zuidwester gaat door het vriendelijk golvende ontwerp met het bijzondere eco-dak, prachtig op in het landschap waarin het staat. De naam komt voort uit de ligging van het pand, namelijk tussen Steenwijk-West en Zuidveen.

Het multifunctionele centrum biedt onderdak aan twee basisscholen, wijkcentrum De Korf, een sportzaal, een peuterspeelzaal, een kinderopvang, fysiotherapie en logopedie. Alle in het pand gevestigde huurders kunnen gebruikmaken van het centrale deel van het gebouw, waar de zaal van het wijkcentrum door middel van paneelwanden te koppelen is met het verhoogde speellokaal, waardoor een grote zaal met podium ontstaat. In die ruimte zijn regelmatig – muzikale – activiteiten.

LINKS

ADRES
GEGEVENS

MFC de Zuidwester
Gasthuislaan 84