WIJKVERENIGING STEENWIJK-WEST

Gezocht: Nieuwe Leden voor onze Wijkvereniging.

Het doel van onze vereniging is het behartigen van belangen van bewoners van de wijk.

De Wijkvereniging Steenwijk-West is een actieve vereniging die veel energie steekt in het behartigen van de belangen van de wijkbewoners en de leefbaarheid en het aanzien van de wijk. Onder meer de sociale ontwikkeling, milieu, veiligheid, speelvoorzieningen en (ontwikkeling van) groen in de wijk zijn belangrijke aandachtspunten.

Uiteraard is de wijkvereniging  ook nauw betrokken bij de Wijkvisie. Samen met de gemeente Steenwijkerland, Sociaal Werk de Kop en woningcorporatie Woonconcept werken we hard aan de fysieke en sociale ontwikkeling van onze wijk. Verder organiseert de vereniging jaarlijks een gezellige voorjaarsmarkt en in december een sfeervolle kerstmarkt bij MFC De Zuidwester.

Samen met de gemeente en Woonconcept brengt de vereniging vier keer per jaar de wijkkrant Kijk Op West uit, die huis aan huis in de wijk bezorgd wordt.

BESTUUR

Voorzitter Mw. Sandra Delfsma
Vicevoorzitter Mw. Trijntje Dassen-Doorenspleet
Penningmeester Dhr. Jannes Mulder sr.
2e Penningmeester Mw. Trijntje Dassen-Doorenspleet
Secretaris Dhr. Adrie Berkenbosch
Algemeen bestuurslid – Speellocaties Dhr. Stephan Lambeck
Algemeen bestuurslid Mw. Janny Hermse
Algemeen bestuurslid Dhr. Harm Holtjer

‘KIJK OP WEST’ – WIJKKRANT

LINKS

ADRES
GEGEVENS

Wijkvereniging Steenwijk-West
p/a A.W.Berkenbosch
Vestdijkhof 2
8331 PW Steenwijk

Telefoon: 0521-518413

WIJKNIEUWS

CONTACT OPNEMEN MET WIJKVERENIGING STEENWIJK-WEST

WAAR ZIT WIJKVERENIGING STEENWIJK-WEST?