wijkvereniging2

WIJKVERENIGING STEENWIJK-WEST

Het doel van onze vereniging is het behartigen van belangen van bewoners van de wijk.

De Wijkvereniging Steenwijk-West is een actieve vereniging die veel energie steekt in het behartigen van de belangen van de wijkbewoners en de leefbaarheid en het aanzien van de wijk. Onder meer de sociale ontwikkeling, milieu, veiligheid, speelvoorzieningen en (ontwikkeling van) groen in de wijk zijn belangrijke aandachtspunten.

Uiteraard is de wijkvereniging  ook nauw betrokken bij de Wijkvisie. Samen met de gemeente Steenwijkerland en woningcorporatie Woonconcept werken we hard aan de fysieke en sociale ontwikkeling van onze wijk.Verder organiseert de vereniging jaarlijks een gezellige voorjaarsmarkt en in december een sfeervolle kerstmarkt bij MFC De Zuidwester.

Samen met de gemeente en Woonconcept brengt de vereniging vier keer per jaar de wijkkrant Kijk Op West uit, die huis aan huis in de wijk bezorgd wordt.

BESTUUR EN CONTACTPERSONEN

Bestuur wijkvereniging Steenwijk-West

Voorzitter Mw. Sandra Delfsma
Vicevoorzitter Mw. Trijntje Dassen-Doorenspleet
Penningmeester Dhr. Jannes Mulder sr.
2e Penningmeester Mw. Trijntje Dassen-Doorenspleet
Secretaris Dhr. Adrie Berkenbosch
Informatie & Communicatie Dhr. Che Visscher
Speellocaties Dhr. Stephan Lambeck
Algemeen bestuurslid Mw. Janny Hermse
Algemeen bestuurslid Dhr. Harm Kruithof
Algemeen bestuurslid Dhr. Harm Holtjer

Contactpersonen

Bezorg straat H/V Naam Bezorg adres Tel.
Aastraat Dhr. F. de Lange (bezorging) Aastraat 53 06-47886709
Acaciastraat Mevr. D. v.d. Velde (bezorging) Paul Krugerstraat 1 0521-518774
Acaciaflat Dhr. D. Bijkerk Verlaatseweg 77 0521-512199
Anjelierstraat Dhr. P. Damhuis Vestdijkhof 5 0521-570491
Beetsstraat, Nicolaas Dhr. K.R. ter Horst Brederostraat 3 0521-510154
Bilderdijkstraat Mevr. N. Kamphuis Vondelstraat 21
Bloemstraat Mevr. H. Holtjer Bloemstraat 16 0521-514632
Brederostraat Dhr. K.R. ter Horst Brederostraat 3 0521-510154
Catsstraat, Jacob Mevr. W. van Ankeren J. Catsstraat 4 0521-516593
Gasthuislaan Mevr. S. Bult Gasthuislaan 66 0521-512341
Goghstraat, van Mevr. S.Delfsma Vermeerstraat 20 0521-523417
Halsstraat, Frans Mevr. A.J. Holkamp Frans Halsstraat 9
Heinstraat, Piet / A.de Ruyterstr. Dhr. P. Prins Piet Heinstraat 22 0521-513896
Hooftstraat, P.C. Dhr. C. Visscher Hildo Kropstraat 30 0521-852492
Hooftstraat, P.C. Dhr. F. de Lange (bezorging) P.C. Hooftstraat 45 0521-854038
Irisflat Dhr. K. Smink Irisstraat 43 0521-510620
Irisstraat Mevr. I. Mulder N. Beetsstraat 7
Kanaalstraat Mevr. C. ten Veen Kanaalstraat 17 0521-510904
Kropstraat, Hildo Dhr. C. Visscher H. Kropstraat 30 0521-852492
Krugerstraat, Paul Mevr. W. Hermse P.Krugerstraat 78 0521-750381
Lijsterbesstraat Mevr. T. Mulder – Kuiper Meidoornstraat 2 0521-513857
Meidoornstraat Mevr. T. Mulder – Kuiper Meidoornstraat 2 0521-513857
Olphenstraat, A. van Dhr
C. Visscher
H. Kropstraat 30
0521-852492
Parkstraat Dhr. J. Veenman Parkstraat 2 0521-513162
Parkstraat Dhr. C. de Lange P.C. Hooftstraat 45 0521-854038
Potgieterstraat Mevr. I. Plat Potgieterstraat 3 0521-511014
Rembrandtstraat (oneven) Dhr. H. Onrust Rembrandtstraat 5 0521-511692
Rembrandtstraat (even) Mevr. A. Spithoff Rembrandtstraat 52 0521-510350
Riebeeckstraat, Jan van Mevr. L. Amesz J. van Riebeeckstraat 48
Rozenstraat Dhr. H. Holtjer Bloemstraat 16 0521-514632
Ruyterstraat, Adm.de Dhr. P. Prins Piet Heinstraat 22 0521-513896
Speykstraat, van Dhr. R. van Roozendaal Van Speykstraat 12 0521-516102
Steenstraat, Jan (oneven) Mevr. T. Mulder Jan Steenstraat 15 0521-514188
Steenstraat, Jan (even) Mevr. I. Albers (bezorging) Jan Steenstraat 18 06-42616367
Stokvisstraat, Willem Dhr. W. Sommer W. Stokvisstraat 37 0521-517754
Tulpstraat Mevr. I. Mulder N. Beetsstraat 7
Verlaat-De Werven-Gr.verl. Dhr. H. Kruithof J. Catsstraat 16 0521-512476
Verlaatseweg even/oneven na flat Dhr. C. de Lange (bezorging) Aastraat 53
Verlaatseweg (1-51) (Bij Parkstraat) Dhr. J. Veenman Parkstraat 2 0521-513162
Vermeerstraat Mevr. S. Delfsma Vermeerstraat 20 0521-523417
Vestdijkhof Dhr. P. Damhuis Vestdijkhof 5 0521-570491
Vondelstraat Mevr. N. Kamphuis Vondelstraat 21

CONTACT OPNEMEN MET WIJKVERENIGING STEENWIJK-WEST

WAAR ZIT WIJKVERENIGING STEENWIJK-WEST?

back