Wijkvisie op school

Om ook de jonge bewoners van Steenwijk-West te betrekken bij de Wijkvisie, hebben zij les gehad van Hendrikus Loof van Woonconcept, Nicolette van den Poll van de gemeente en wijkkracht Frans ten Veen.

De drie gaven een gastles aan de kinderen van groep zeven en acht van Kindcentrum Willem Alexander. Aan bod kwamen zaken als de geschiedenis van de Wijkvisie, wat zien kinderen gebeuren in hun straat, hoe worden bewoners betrokken bij de plannen en wat gaat er de komende jaren gebeuren?

Uiteraard hadden de leerlingen zelf ook vragen. De kinderen wilden vooral dingen weten over speelvoorzieningen in de wijk, maar ook waren er vragen over hondenpoep, te hard rijden en hangjongeren. Ze mogen met leerkracht Alwin Mosterdijk gaan nadenken over wat zij zouden doen met de vrijgekomen ruimte als de woningen in de van Speykstraat en de Piet Heinstraat gesloopt zijn. In de volgende Kijk op West ziet u wat de kinderen hebben bedacht.