WIJKVISIE

In Steenwijk-West wordt al sinds jaar en dag gewerkt aan wijkvernieuwing. Dat gebeurt onder de titel Wijkvisie 2025 Steenwijk-West. De gemeente Steenwijkerland en Woonconcept werken hierbij nauw samen met elkaar én met de bewoners van de wijk. De Wijkvisie is een document uit 2010 waarin tal van maatregelen zijn opgenomen voor verbetering van de wijk.

Het gaat zowel om fysieke als sociale maatregelen. Ook in de jaren vóór 2010 is er al veel gedaan in de wijk. Toen lag het accent vooral op verbetering van de woningvoorraad in de wijk. Veel woningen zijn toen gerenoveerd of gesloopt en vervangen.

2025 is nog een heel eind weg en het is dan ook ondoenlijk om voor zo’n lange periode, waarin tussendoor van alles kan gebeuren of veranderen, alle maatregelen concreet te benoemen.  De gemeente en Woonconcept beschouwen de Wijkvisie als een dynamisch document dat eenvoudig aangepast moet kunnen worden als de omstandigheden dat noodzakelijk maken.

Ook is afgesproken dat na elke periode van vijf jaar een tussenbalans wordt opgemaakt. Voor de periode 2010-2014 is dat inmiddels al gebeurd. Een onafhankelijk bureau heeft onderzoek in de wijk gedaan en talloze bewoners en wijkorganisaties gesproken over de wijkvisie en wat ze daarvan vonden. De resultaten waren erg positief.

De gemeente Steenwijkerland en Woonconcept blijven vol vertrouwen samen met de wijkbewoners doorgaan om van Steenwijk-West een aantrekkelijke wijk te maken waar het prettig wonen is!

Via deze website en onze facebook-pagina kunt u nieuws en de ontwikkelingen met betrekking tot de wijkvernieuwing digitaal volgen. In de vier keer per jaar verschijnende wijkkrant Kijk op West wordt ook altijd veel geschreven over de Wijkvisie. De krant wordt huis aan huis bezorgd.

‘KIJK OP WEST’ – WIJKKRANT